Bir Evin İçinde Tropik Fırtına ve Yağmur Olmaz mı, Olur!…

Yine bir alacakaranlık vakitte Merhaba! Gerçekten bunu yazarken saat 17:37, yani alacakaranlık! Ve dışarıda bulutlar, soğuk hava ve rüzgar kendini hissettirmeye başladı…Yani bunlar gizli güç iken görünür ve hissedilir hale gelmeye başladılar. Evrende görünen varlıklar fizikçilerin geçtiğimiz yıllardaki tespitine göre sadece % 3 imiş! Ne kadar ilginç değil mi?

         Önceden zaman zaman derlediğim edebiyat mahsullerine sadece birkaç paragraf yani hediye paketinin süslü ve helal kâğıdı gibi bir ikram yapmak istedim.

         “Dostluk ve Aşk” deyince hemen ilk akla gelen karşı cinsten bir sevgili olur, değil mi? Ama yaşadığımız Evrende ve hayatta ilk sevgili dost maalesef insan sevgili değildir. Dostlar sıralaması kıymet, haberleşme ve etkileşmeye ve Müslümanlara göre şöyledir:

  • İlk gerçek dost Kâinatın Yaratıcısı Allah c.c.’dır.
  • Sonra inanan için son elçi Hz.Muhammed a.s.’dır.
  • Sonra Hızır a.s.’dır.
  • Ondan sonra kişinin kâmil bir veli mürşidi varsa odur.
  • Ondan sonra anne-baba sâlih mümin iseler, onlar dosttur; değilse anne-babaya karşı meşru görevler yapılır, Allah’ın yasakladığı şeyleri buyururlarsa yapılmaz!
  • Daha sonra insanlardan uygun bir hayat arkadaşı olabilecek sevgili eş varsa, o dosttur!
  • Daha sonra da diğer arkadaşlardan sâlih mü’minler olursa, onlar dosttur!

Görüldüğü gibi 7 kıymetli varlık sıralandı…

Günümüz ağıtlarına, şarkılarına ve web siteleri içeriklerine şahit oluyorsanız, hep ayrılıklardan, vefasızlıklardan, nankörlüklerden şikayet ediyor… Demek ki bu özellikler, insanoğlunun yaygın huylarından…İnsan, insanın kadrini bilmezmiş…İlgi gösteren ve seven insanın değeri olmazmış…Basit nâhoş bir harekette, insan, insanı terk edermiş…Pazardan alınan, koklanıp, yenilip sonra atılacak bir meyve-sebze kadar değeri varmış nefs atına binmiş bir materyalistin gözünde…Kim anlarmış peki kıymetli insanı !? Acıları yaşayan, bir çok yalanlar ve hilelere maruz kalmış, sırtlanlar vadisinde yalnız ve garip kalmış gözü yaşlı bir ceylan, bir avuç iyiliğe ve sevgiye hasret kalmış yanık insanlar…

Uyuz bir köpeğe su verir misin? Yerdeki fahişenin elinden tutup evinde sıcak bir çorba verir misin, sonra saldırmadan !? İşte böyle cesur kahramanlıkları yapabilirsen dostum, sen iyi kalpli bir kahramansın! Çöldeki Mecnun dosttur,hırkasını ceylanı kurtarmak için verdiğinden; Tanasya Hatun dosttur, elindekileri yoksulları sevindirmek için verdiğinden;Hayatta ne eşi, ne işi yokken , daha üniversite öğrencisiyken Filistinli çocuklar için zulme karşı mücadele ederken can veren  Rachel Corrie, cesur bir kahramandır ! Bunlar gibi iyiliksever insanlarda iki haslet göze çarpıyor: Cesaret ve cömertlik! Ne kadar değerli özellikler!

Bunları düşünüp yazarken sanki Pasifik adalarından birindeyim de üzerime ağır ve nemli bir sağanak yağmur yağdı… 07 Kasım 2007

 

İYİ VE SÜREKLİ BİR DOSTLUK VEYA EVLİLİK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR;

Hz.Mevlana’nın Yedi Öğüdü de Dahil

1.       Burçların dostluğu veya yakınlığı,

2.     Dini inançların aynı veya yakın olması,

3.     İyiliksever ve yardımsever olmak,

4.     Çalışkan Olmak,

5.      Dürüstlük; yalancı veya hilekar olmamak; Ya Olduğu gibi Görünmek, ya da Göründüğü gibi Olmak,

6.     Cömert Olmak,

7.     Cesur Olmak,

8.     Düşünceli ve duyarlı olmak,

9.     Açıktan günah işleyen veya kötü huyları alışkanlık haline getiren kimse (fâsık) olmamak,

10.  Fedakârlık; fedakarlık yapamayan insanlar bencil ve çıkarcıdır, bu huy çok ender bulunur!

11.   Vefalı olmak; zor günde, hastalıkta, fakirlikte, sâdık olmak,

12.  Şefkatli, Merhametli Olmak,Şefkatte Güneş gibi Olmak,

13.  Öfkeli,sinirli olmamaya gayret etmek; öfke bir ateştir,daima etrafındaki varlıkları yakar, zararının izleri kalır!

14.  Tevazuda yâni alçak gönüllülükte toprak gibi olmak,

15.  Sağlıklı Olmak:Kendi yaşantısını başkasına bağımlı olmadan sürdürebilmek için kendi sağlığını korumalı;zararlı ve uyuşturucu madde vb. kullanmamalı, dengeli beslenmeli, sporunu yapmalıdır. Özürlü, başkasının bakımına muhtaç olanların kabul edilmesi anlaşmaya bağlı. Sürekli hastalığı olanların ise başlangıçta bunu belirtmesi gerekir; önce gizlenerek sonradan bunun ortaya çıkması,kişilerin birbirinden nefret etmesine ve düşmanlığa sebep oluyor. Ayrıca  harcanan emekler ve masraflar boşa gidiyor.

16.  Dış Görünüş: İnsanın tipinin, diğer arkadaşın antipati duymayıp uzaklaşmayacağı ve kabul edebileceği bir şekilde olması. Halk arasında “Tipim değil!” diye belirtilen gerçek. Belirli şekillerin belirli ruh yapılarını içermesi gerçeği.

17.  Yaş farkının uyum sağlanılabilecek ve geçinilebilecek aralıkta olması.

Yaş farkının, birlikte yaşarken sorun çıkarmayacak aralıkta olması makbuldur.

Kafa dengi arkadaşlıkta 1. düzeyde olması gereken yaş farkı, 10 Yaş fark aralığıdır.

2. düzey: 11-25 yaş arası farktır.

3. düzey: 25 yıldan fazla yaş farkıdır. Örneğin 70 yaşında birinin 20 yaşında birisiyle evliliğinde uyum sağlamak çok zordur. Bununla beraber İslam Dini dahil Dünyanın çoğu  yerinde ve dinlerde ‘şu kadar yaş farkı olan evlenemez!’ diye bir kanun pek yoktur! 

          18. Eğitim düzeyinin aynılığı veya yakınlığı.

Eğitim düzeyi, iyi geçinmede diğer bir önemli etkendir. Kültürel seviyesi veya ruh yapıları birbirine yakın olanlar biraraya toplanır. Bu olaylara ve gerçeklere bakış açılarında ve değerlendirmede uyum veya yakınlık huzurunu doğurur. “Tencere yuvarlanır, kapağını bulur.” Atasözü bu gerçeği yansıtır.

19.  Uygun bir meslek sahibi olmak. Geçimini sağlayabileceği, helal para kazanabileceği bir     

meslek,sanat vb. sahibi olmak. Erkek-kadın her ikisi de çalışıyorsa, mesleklerinin birbiriyle çatışmayan, uyum sağlayabilecek paralellikte olması lazım . Örneğin bir doktor ile tekel bayisi işleten; bir imam ile gece kulübü işçisi; araştırmacı gazeteci ile öğrenme ve olumlu yeniliklere kapalı vasıfsız bir kişinin ve benzerlerinin anlaşması ve uyum sağlaması neredeyse imkansızdır! Başlangıçta, yaşayanların tecrübelerini göz önüne almanın çok faydası dokunur. Ev hanımı olmak isteyenlerin ise; çocuk bakımı ve eğitimi, ev idaresi gibi hayati önemi olan fakat genelde hafife alınan konularda yeterli bilgi ve beceriye sahip olması gerekir. Arkadaşlığın başlangıcında heves rüzgarıyla başlayan beraberlik, zamanla birbirlerini yetersiz görüp memnuniyetsizlik ve kaçışla sonuçlanabilmektedir. 

20. (Evlilik hayatının 2 altın kuralından) Uyumlu Olmak; diğer deyişle (büyük günahlar hariç) kusurları hoş görmek, katlanmak ,

21.   Sabırlı olmaktır.

Bu ahlaki özelliklere sahip olan kimseler, sadece dostlukta ve evlilikte değil, aynı zamanda

erdemli veli insan olma yolundaki çoğu mesafeyi kat etmiş olur. Böyle kimselerle arkadaşlık, ilkbaharda yeşil ve çiçekli bir bahçeye misafir olmak gibidir.

Çoğu ahlaki ve sosyal olan bu özellikler hem cinslerimizden dost seçiminde de aynen geçerlidir. Saymaya gerek görülmeyen tek farkı,  karşı cinsten dost veya eş seçerken cinsiyetini yansıtan cinsel özelliğin aranmasıdır! 

İnsanların kazanmakta en çok zorlandıkları ahlaki özellikler; fedakârlık yapamıyorlar yâni

‘Herşeyin iyisi, güzeli benim olsun; kötüsü kardeşimin,arkadaşımın olsun,’ diye hissedip düşünüyorlar! Bu yüzden de sadece bizim halkımızda değil tüm dünyada iyi geçim ve huzurlu yaşam olmuyor, sürekli kavga ve savaş oluyor! Örneğin çoğu zaman arkadaşınız, tabaktaki elmanın veya diğer meyvenin iyisini size veriyorsa, fedakarlık yapıyordur. Tabii tanımadığınız birinin kısa süreli bir tuzağı değilse!

         Diğer özelliklerden biri de; kusurları hoşgörüp zorluklara katlanmak, savaşmak kadar zor geliyor! Bununla beraber insanda gelişmeye, düzelmeye dair niyet ve meyilli olması gerekir! “Beni böyle kabul et!”  deyip aynı yanlışı sürekli yapanda bir gelişme olmayacağı da açık! Bendenizin ilkesi, “Kolay olan yanlışı değil, zor olan doğruyu yapmak gerek!”

         Hatırlamak gereken son ve en önemli şey de ‘sabır’. Çünkü ömür , bir sabır sınavıdır! Sabır her şeyde ve her yerde gereklidir; Hz.Peygamber (a.s.) sadece, “3 şeyde acele ediniz!”  buyurmuştur. Sabredenlerin kurtuluşa ereceği müjdelenir!

         Bütün bu özellikleri saydıktan sonra şunu önemle ve maalesef belirtmek gerekir ki; insanların yüzde 90’ından fazlası ‘zenginlik ve güzelliğe’ meylederek tuzak bile olsa buna yakalanırlar… İyi ahlaklı olmak ve dindar olma özelliği arka plana atılır. Dış görünüş her zaman mıknatıs etkisi yapmıştır.

         Bazı kimseler bu kadar huy veya özelliklerin göz önüne alınıp değerlendirilmesini ,”Ufff, ne kadar çok şey! Nasıl sahip olacağız bunlara veya nerede bulacağız böyle kimseleri !?” diye hayıflanabilir. İnsan çocukluğunda, gençliğinde çok olay yaşamadığı, çoğu kimsenin huylarını tecrübe edinemediği için bunlar ‘sıradan bir kelime’ olarak görünebilir. Fakat yıllar geçtikçe ve hayatın tehlikeli olaylarıyla karşılaştığında bunların her biri, hayati önem ve değere sahip olacak! Örneğin sizin için hiçbir ‘fedakarlık’ta bulunmayan arkadaşınızın gözünde bir değerinizin olmadığını anlayacaksınız! Sizi yarı yolda bırakan ‘sabırsız’ bir kimseye şahit olduğunuzda; “Nereden rastladım buna ve yola çıktım bununla, bununla bir yere gidilmez” diye hayıflanacaksınız. Sizin küçük hatalarınızı sürekli tenkit edip hoş görmeyen birinin dırdırından, vırvırından bıkacaksınız ve “Allah kahretsin! Sanki sen dört dörtlük melek gibi biri misin !?” diye kurtulmak isteyeceksiniz! Tahammül edilemez büyük suçlar ve sürekli hatalar,inatlar ve tartışmalar hariç ‘Ne çok hiddet ve sinir, ne de tamamen gaflet ve boşvermişlik’ olmalı; yani her şeyin orta yolunu tutarak yola devam etmeli ..

Ne mutlu erdemli huylara sahip olabilenlere! 

Gizemli Süvari, 30 Ekim 2007

 

DOSTLUK VE AŞK

İlk görüşte aşk vardır, yalnız dış güzellik ve yıldızının dost olması,

Sürekli aşkı sağlamaya yetmez !

Dostluk ve aşk: Birini gördüğünde

İçinde sıcak bir rüzgarın esmesidir.

         Atasözündeki gibi dostluğun ve aşkın kaynağı ‘uyum’ dur;

         İnançta, hayat tarzında, alışkanlıklarda ve diğer önemli şeylerde.

Alışmak ta sevmektir; İlk beğeni küçük bir çiçekse,

İyilikler, yardımlar ve beraberlikler küçük aşk çiçeğini büyütür inan !

         Bir insanı tamamen tanıyıp güvenince,

Gönül bahçende aşk doğar.

Aşk, fedakarlıktır, sabırdır, sevdiğini kendine tercih etmek,

İhtiyaçları ve sevilenleri önce ona vermektir.

         Eğer sevilenin önemli bir değeri varsa,

Onun kıymetini anlamaktır.

Aşk, ma’şuku düşünmek, hayal etmek,

Çoğu zaman onu özlemektir.

         Ve iki bedende Tek Ruh olmaktır !

Gizemli Süvari; 13 Ağustos 2005

WEB SİTELERİ:

·        http://kardelenkutuphanelibrary. spaces.live. com

·        http://memoza1. sitemynet. com

·        http://mimoza33. fotopages. com

·         

·        Kardelen Mesaj Grubu Üyeliğine Katılmak İsteyen Diğer kişiler; kardelenkutuphane_library-subscribe@yahoogroups.com  adresine;

·        Kardelen Kütüphanesi e-posta listesinden çıkmak isteyenler ise kardelenkutuphane_library-unsubscribe@yahoogroups.com  adresine boş e-posta göndermeleri gerekir.

·        Mesaj Grubundan âcil durumlar hariç ayda ortalama 1-8 mesaj gönderilmektedir. Esen kalın !

*        *        *        *        *        *        *

·        Sonra biz Allah’tan sakınanları kurtarırız; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada bırakırız. (Kur’an;Meryem Süresi:72)

·        Gelmiş geçmiş en büyük keşif, insanın düşünce biçimini değiştirerek yaşamını değiştirebilmesidir! (Albert Schweitzer)

·        Gerçeğe inanmak için 5 adım gerekir: 1-Önyargısız geniş görüş 2-Cesaret 3-Yaklaşım 4-Dinlemek/ Düşünmek 5- Anlamak (Mimoza33)

·        Bir zencinin rengini değiştirebilmenin tek yolu, beyaz adama beyaz yürekler vermektir!

·        Ölümsüz çiçekler, ‘kardelen’ ruhlu, veli insanların kalpleridir !