ŞEYTAN /CİN ÇIKARMA VE OKUNACAK DUALAR:

(EXORCISM OF EMILY ROSE)

Esselâmü Aleyküm! Bütün ilahi dinlerde Şeytan ve cinlerin varlığından bahsedilir ve gerçektir! Bilimsel ve deneysel kanıt olarak pek elde tutulur somut deliller ele geçirilemese de Dünya’da binlerce, hatta milyonlarca insan hayalet dedikleri cin olaylarına ve etkisine şahit olmakta; bazıları sihre tutulmakta yani cinlerin musallatına uğramaktadır ! Önceki mesajda neden ipucu vererek  “Tütsüleri yakın!..” dediğim şimdi daha belirginleşecek!

Güzel kokuların meleklere ve güzel ruhlara uygun olduğu ve celb ettiği; kötü kokuların ise cinler, şeytanlar ve kötü ruhlara uygun olduğu yine İslam Dini’nde bildirilmektedir. Uzakdoğu Dinlerinde de aynı amaçla tütsü çubukları yakılmaktadır.

Şimdi, normal ötesi olay yaşayanların hikayeleri, işaretleri, kanıtları, uzunca sayılmayacak.

         Sadece yaşanmış 1-2 olay ve onun filme konu olmuş hikayesi sunulacak ve çözüm olarak ta İslam Dini’nde deva olarak bildirilen dualar verilecek.

         Bununla beraber, değerli âlim Ahmed Hulusi Hoca’nın da belirttiği gibi koruyucu dualar, % 99 koruma sağlar. Çünkü % 1 hikmet ve sebebini Allah c.c. bilir! Sihir, helak edici 7 büyük günahtan biri olmasına rağmen, ne zaman tutacağı ne zaman tutmayacağını Allah c.c. takdir eder!

         Tıbbi bakım ve tedavi gerektiren beyinsel yaralanmalar hariç, sara hastalarının çoğu, cin musallatından kaynaklanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için müracaat kitaplarına bakılabilir; örneğin Ahmed Hulusi Bey’in eserlerine: “Ruh İnsan Cin”, “Dua ve Zikir”, “İnsan ve Sırları” vb… Aşağıdaki Mü’minun süresi son 4 ayeti, ilk okunacak en etkili ayetlerdendir. “Sen hiç denedin mi?” diye merak edilirse, “Evet!” , kendim bizzat yıllar önce 13-14 yaşlarında bir oğlan çoçuğuna tam sara krizi gelmeye başladığı anda yüzüne, kulağına doğru okumaya başladığımda, hemen kriz; yâni çene kilitlenmesi, kasılma ve gözlerdeki dehşetle açılma vb. belirtiler kaybolup hasta düzeldi. Bu çocuk, söylendiğine göre yılanları filan eliyle tutup atarmış…

         Yine, babası devamlı sara hastalığı çeken bir arkadaş vardı. Bir gün rüyasında bir zât ona: “Siz babanızı kurtaramazsınız, bâri kendinizi kurtarın!” diye bildirmiş! Tam olarak kaç yıl geçti, bilmiyorum, ama birkaç yıl sonra babasının vefat ettiğini duydum.

         1952 doğumlu Alman Anneliese Michel’in gerçekten yaşanmış hayat hikayesine konu olan, 2005 Yapımı “Exorcism of Emily Rose” (Şeytan Çarpması, aslında “Şeytan Çıkarması” filmi de yukarıdaki gibi çevremizde yaşayan, bu tür acı çeken bazı insanların hastalığına benziyor!

         Dikkat ! Bu filmin özetlerinde de dikkat çektiği gibi, her dua okuyan, cin musallat olmuş kişiyi kurtaramıyor; gerçekten o rahibin çabasının sonucu da öyle olmuş! Halk arasında “nefesi kuvvetli” denilen salih, takva sahibi kişilerin duası daha etkili oluyor! Normal hayatımızda düzenli olarak günlük dualar okunursa çok büyük faydası var! Bu, tıp alanında da biyolojik, bedensel hastalıkların çok ilerlemeden, erken teşhis döneminde tedaviyi yapmanın daha verimli olmasına benziyor! Zayıf ruhlu, günahkar kişi bu okuma işini yaparken, hastaya musallat olmuş cin veya cinler, okuyana yöneliyor! Tabii burada bazıları korkmuştur… Böyle bir olaya maruz kaldığını ve bayıldığını, tanıdık bir ev hanımı bana bildirdi. Ama bayılmanın dışında herhangi bir fiziksel, ruhsal zararı olmamış!

         Bunları anlatırken, en korktuğum şey, birinin “Saçma!” der gibi gülmesi! Kendim de artık sadece suç veya günah işlemekten değil, “Olumsuz bakış açısı” ndan da korkuyorum. Çünkü bazı kişiler düşünce ve bakış açılarından dolayı cezalandırılırlar! “Düşünce kontrolü” daha zor bir şey! “Gülme komşuna, gelir başına!” atasözü de bu arada hatırlanıyor… Bu paragrafta bazılarına ibret var!

         Şimdi hikayenin birkaç özetini inceleyelim:

         Exorcism of Emily Rose, The – (Şeytan Çarpması)

Emily Rose üniversiteye başladığı ilk yılda rahatsızlanır ve doktorların sara teşhisi ve tedavilerine rağmen iyileşemez. Daha sonra sara hastalığına ek olarak ruhsal bozukluk teşhisi de konulan Emily’nin hastalığı dayanılmaz bir hal aldığında Emily ailesine ve onlara yakın olan Papaz Moore’a sığınır. Sonunda tüm ailenin ve Emily’nin de onayı ile Papaz Moore’un düzenlediği şeytan çıkarma ayini sonucunda Emily hayatını kaybeder. İhmal sonucunda ölüme sebebiyet vermekten tutuklanan Papaz Moore’un avukatının ve savcının, güçlü argümanlarının karşı karşıya geldiği mahkeme sırasında, bizler de Emily’nin yaşadıklarını, geri dönüşlerle izleme şansı buluruz. (1)

         *       *       *       *       *      

Emily Rose üniversiteye gitmek için kırsal bölgedeki güvenli evinden ayrıldığında, kendisini nelerin beklediğinden habersizdir. Bir gece yurtta yalnızken, tüyler ürpertici bir ‘halüsinasyon’ (sanrı) görür ve kendinden geçer.

Geçirdiği bu krizler daha sık ve ciddi bir hal almaya başlayınca, koyu bir Katolik olan Emily, kilisesinin rahibi Peder Richard Moore‘un kendisine şeytan çıkarma ayini uygulamasını ister. Genç kız bu dehşet verici şeytan çıkarma ayini sırasında ölünce, rahip ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermek suçuyla yargılanır.

Tanınmış bir savunma avukatı olan Erin Bruner, firmasında ortak statüsüne yükseltilmesi karşılığında, isteksizce de olsa Peder Moore‘u savunmayı kabul eder. Duruşmalar sürerken, Peder Moore‘un şaşmaz inancı ve davanın etrafında dönen açıklanamaz ve tüyler ürpertici olaylar Erin‘in şüpheciliği ve dinsizliğini zorlar. (2)

*       *       *       *       *      

        1952 doğumlu  Anneliese Michel adlı Alman, katolik, Bavyera doğumlu bir küçük kızın ruhu şeytanlar tarafından ele geçirilmiş. 1968’den öldüğü tarih olan 1976’ya kadar nöbetler şiddetlenerek devam etmiş.
        Kilisenin o dönemde belirlediği 3
exorcism
kriterinin tamamı görülmediği için önce ailesinin şeytan çıkarma isteği reddedilmiş, daha sonra aile gizlice bu işi bir papaz ve vatikan görevlisine, biraz da belirtileri çarpıtarak havale etmiştir.
        Uzun süren çabalar bir ara sonuç verir gibi de olsa, özellikle hastalığının son aylarında yemek yemeyen kız, son gününde dahi aşırı kuvvetli olmasına rağmen, ölmüştür.
        Hadise mahkemelerde uzunca süre tartışılmış, exorcism denemesi yerine psikolojik bir tedavi yapılmadığı için aile ve papaz suçlanmıştır.
        "Klingenberg davası" olarak da bilinen bu hadise kanıtlanmış, seansları kaydedilmiş ilk exorcism vakasıdır.

Ancak bu hikayeyi çok daha sadık bir şekilde işleyen bir film sırada: Alman yapımı “Requiem”. (3)

*       *       *       *       *

        Emily Rose, sizin kız kardeşiniz, kızınız veya en iyi arkadaşınız olabilirdi. Ona olanlar, herkesin başına gelebilirdi. Allah korusun ! (God bless you!)  Mimoza33; 16 Aralık 2007 Pazar

SARA HASTALIĞI, RUHİ SIKINTI, SİHİR VE CİN MUSALLATINA KARŞI OKUNACAK DUALAR, ĀYETLER

 

1- Mü’minūn Süresi: son 4 Āyeti önce okunur:

         * Efehasibtüm ennemā halaknākum abesen ve enneküm ileynā lā turceūn.

·         Feteāle’llāhü’l melikü’l Hakk. Lā ilāhe illā Hüve, rabbü’l arşi’l kerim.

·         Ve men yed’u mea’llāhi ilāhen âhare lā burhāne lehü bihi, feinnemā hısabühü ınde rabbih, innehü lā yüflihu’l kāfirūn.

·         Ve kul rabbiğfir verham ve ente hayru’r rāhimin.

 

2- Aşağıdaki dua âyetleri imkan nisbetinde günde 41,100, 300

         veya 1000’e kadar ne kadar okunabilirse okunur.

Eğer suya okunup üflenir içilirse koruyucu tesiri daha fazla olur:

·         Rabbi enniy messeniye’ş Şeytānu binusbin ve azābin. (1)

·         Rabbi eūzü bike min hemezāti’ş Şeyātīni ve eūzü bike rabbi en yahdurūn. (2)

·         Ve hıfzan min külli şeytānin mārid. (3)

        

     (1)         Sâd süresi:41. Āyet

(2)                      Mü’minūn süresi: 97. ve 98. Āyet

(3)                      Saffāt Süresi: 7. Āyet

 

KAYNAKLAR:

 (1) www.film.gen.tr ; Aralık 2007

(2) http://www.sinema.com/film/5759/seytan-carpmasi ; Aralık 2007

(3) http://www.itusozluk.com/goster.php/the+exorcism+of+emily+rose?d=exorcism+of+emily+rose ; Aralık 2007

 

 

Reklamlar