THE MYTH OF THE MAIDEN’S CASTLE

(DESTINY)

       One of the kings who dwell in Korykos invokes God for a daughter night and day. His prayers are answered eventually and as she grows up she earns hearts and admiration of everyone with her beauty.

Then one day, a fortune teller comes to the town. The king sends for the fortune teller and wishes to find out what the future holds for his daughter. As the fortune teller reads her palm, she gets frightened but says nothing. When  the king insists that she reveal his daughter s fortune, she says “my dear king” Your daughter will be biten  by a snake, nothing can prevent this from happening, not even the king himself. Then she leaves.

The king says nothing to his daughter and broods over it. Then the king decides to get  a castle built on an islet nearby using white Stones and locks his daughter up therein.

Unaware of the going-ons around her, His daughter gets upset about it and starts cracking up. Then one day, a viper hides in a basket of fruit that was sent to her by her father. The snake bites her in the finger, causing the princess to die.  

*      *      *      *      *

KIZKALESİ EFSANESİ

(KADER)

Korikos’ta yaşayan krallardan biri , bir kız çocuğu olsun diye gece gündüz Tanrı’ya yakarmaktadır. Sonunda dileği yerine gelir ve kız büyüdükçe güzelliği ve yardımseverliği ile herkesin sevgisini kazanır.

Günlerden bir gün kente bir falcı gelir. Kral onu saraya çağırtır, kızının geleceğini öğrenmek ister. Falcı prensesin eline bakınca irkilir ama bir şey söylemez.  Kral zorlayınca “Kralım” der, “kızınızı bir yılan sokacak. Bu yazgıyı hiçbir şey bozamayacak,” der, ve “siz dahi engel olamayacaksınız” deyip oradan ayrılır.

Kral, kıza bir şey söylemez ama düşüncelere dalar. Sonunda kıyıya yakın küçük bir adacık üzerinde, ak taşlardan bir kale yaptırmaya karar vererek kaleyi yaptırır ve kızını buraya kapatır.

Olan biteni bilmediğinden kızı üzülmekte, günden güne eriyip gitmektedir. Günün birinde saraydan kaleye gönderilen bir üzüm sepetinin içinden çıkan bir yılan kızı sokar ve öldürür.

*      *      *      *      *