YANLIŞ BİR EĞİTİM POLİTİKASI VE GÖZLERİ BOZUK GÖRENLER; 

                VE YETİMLERİ HORLADIKLARI İÇİN SUSUZ YAŞAYANLAR…

                                    

                                
                 

 

İmam Gazali’ye göre eğitim ve terbiye açısından 3 tür insan vardır:

1.grup, zeki insanlardır; bunlar hiç toprağı kazmadan suyun çıktığı pınara benzerler. Çoğu şeyi kendi zekâlarıyla öğrenirler. 2.Grup, kazılarak su çıkan toprağa benzer; bunlar eğitimle öğrenen ve verim alınan kimselerdir. 3. Grup insanlar ise, ne kadar kazarsan kaz, su çıkmayan toprağa benzerler! Bunlar eğitilemeyen kimselerdir!

Okullarda da şöhretine bakarak, nereden, nasıl geldiği bilinmeden sadece elindeki su testilerine bakılarak, “Bu iyi bir çiftçi; baksana elinde bir sürü su testisi var!” diye değerlendirilerek torpille pınara gönderilmiş, hiç zahmet çekmeden bol suyla dönenler var! 

İkinci grup; su çıkabilecek normal toprağı olan araziye gönderilmiş ve çalışmasıyla terleyerek toprağı kazmış, yeteri kadar suyla gelen çiftçiler yani öğretmenler vardır.

Üçüncü grup çiftçi veya öğretmen ise ırkçı ve çıkarcı beyaz adamın gözünde “zenci” olarak görüldüğünden kurak, çöl toprağına gönderilmiş ve su getirilmesi istenen mazlum çiftçi yâni öğretmenler vardır. Bazen onlar keramet olarak az da olsa helal su getirirler!

Üçüncü grup mazlum öğretmenler, ellerinde az da olsa berrak su bulunsa da, bir önceki köle tüccarının belgesinde “zenci” yazdığından onlara ve ürettiklerine değer verilmez! Onlara teveccüh gösterilmez ve madalya verilmez! Onlar, yetim diye kimsenin almak istemeyip te Hz. Peygambere süt anneliği yapmak isteyen tek kadın olan Halime Anne’ye ve  ailesine benzerler! Halime Anne’nin evi bereketle dolmuş, yuvalarına huzur ve mutluluk gökkuşağı gibi yansımıştır! Almayan diğer kadınların beldeleri, susuzluk ve kuraklık yaşamıştır!

         Öte yandan diğer kardeşlerinin kul hakkı yenerek kısa mesafedeki ormandaki pınara gönderilmiş, gözü doyuran sularla dönmüş kişilerin su testilerinde acaba hayırlı bir sonuç var mıdır? Bazı sularda mikroplar, virüsler, kurtlar, zehirli maddeler olabilmektedir…

         Kerbelâ Faciasından önce Hz. Hüseyin Efendimizi ve ailesini susuz bırakarak zulmedenler, korkunç bir susuzlukla ve acı çekerek ölmüşlerdir…

         Bu yazı, Allah’ın lütfu ve evliyanın himmetiyle yazılmıştır. Nasıl yazıldığını Allah c.c., melekler ve arifler bilir….

         Kurum yöneticilerinin, personelini üretime gönderirken adil, eşit ve kul hakkı yemeden göndermelerini talep ederiz. Selamlarımla. 23.10.2008

        

Mimoza Evrensel keşifler,                                             Memduh ÖZCAN

*P.K. 269, Nalçacı 42001 KONYA                                       Öğretmen, Yazar

*Web Adres:

http://kardelenkutuphanelibrary.spaces.live.com

*E-posta: kardelenkutuphane_library@hotmail.com

Reklamlar