DEVLET İÇİNDE, KÖTÜLÜK VİRÜSÜ BULAŞMIŞ POLİTİKACILARA KARŞI ALLAH’IN HİMAYESİNDE SAVAŞ !            

                             

       

              Akıl,kanun,vicdan ve ahlakın işlemediği bataklık gibi toplumlarda, kurumlarda, geçerli olan şeyler: Para, güç, taraftarlık, Şeytani hizmetkarlık…

            Yalancı, hilekar, sahtekar, kalpleri mühürlü gafil politikacılar,bürokratlar, ne kadar kanıtlı gerçekler anlatılırsa anlatılsın, kanun maddesi gösterilirse gösterilsin, “Bize bir şey tesir etmez!” anlamında zulüm ve hilekarlıklarına devam ediyorlar!

            Onlara şu tesir eder: Allah’ın musibeti ve köpek virüsü !

            Gerçekleri ve yaşadığı haksızlıkları bildirip tazminat istediği için öğretmen, yazar arkadaşa, ahlaki ve sosyal tespitler ve tavsiyeler içeren makale gönderdiği için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iftira nitelikli iddiaların soruşturması süresince tam 10 kuruma 78 sayfalık 38 kanıtlayıcı belgelerle müracaat edildi. Sonuç, Mayıs 2009 itibariyle beşeri adaletin fiyaskosu! Zır cahillik ve sapıklığın geçici zaferi! Şimdi dava, İlahi Adalete de duayla havale edilmekle beraber haziranda hukuk savaşının 5. aşamasına geçip 3.operasyona başladık. “Yarası olan gocunur.” Atasözü, bunların hasta olduğunu ispatlıyor !

            Bütün münafıklara ve zalimlere lanet olsun!

            Eğer dürüst, haklı ve cesur olduğunuzdan eminseniz, açık meydanda, halkın önünde karşılıklı lanet okuyalım! Her zaman varız! Allah zalime mühlet verir ama asla ihmal etmez! Zalimlerin hiç anlamadığı şey, ilahi emirlerde bildirilen musibetin ne zaman geleceği konusuyla ilgilidir. Allah (c.c.), azgınlaşanı kısa sürede kahredicidir, bazı zalimlerin cezasını da uzun zaman sonrasına bırakır. Bu Kur’an’da şöyle bildirilir: (Resulüm!) Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. (Kur’an: 14/42)

            Önemli bir husus da şu: Ülkemizde bazı disiplin cezaları, doğru da olsa iftira da olsa, daha sonraki 5-10 yıl memurun iyi hali devam etmişse, müracaatla sicilden siliniyor. İftira ise niye 5-10 yıl kalsın ki! Birkaç yüzyıl önceki insanların bile  ölüp her şeyiyle silindiği bir gezegende yalan ve iftira olan şeylerin silinmemesi, akla da vicdana da ters ve yanlış !

Halkımız için KIRMIZI ALARM DURUMU nedir fark etmediniz mi?

Gerçeklerin bilinmemesi veya kanıtların yokluğu, azlığı değildir! İnsanların kalbini salgın bir hastalık olarak kaplamış olan ‘KORKU’ dur; KORKU, KORKU, KORKU !..

            Zalimler, halkın korkusuyla besleniyor ve gittikçe canavarlaşıyor!

            Ey halkımız, içinizdeki  korkuyla yüzleşme ve savaşma zamanı. En büyük düşman insanın içindeki nefs ve korkudur !

Size korkuyu yenebilmeniz için ‘Tılsımlı lazer kılıcı ‘5 Kaf Ayeti’ ni veriyoruz. 5 Kaf Ayeti’ni inkarcılar okusalar Allah dilerse mü’min olurlar, günahkar Müslümanlar okusalar salih ve cesur bir savaşçı olurlar ! Yâni her iki yönden de Müslümanlar kazançlılar!

Haydi aslanlar, kardelen savaşçıları ! Allah’ın adını yüceltmek, özgürlük ve aşk için, zulme, şeytanların gizli egemenliğine, yalana, hilekarlığa, sahtekarlığa karşı çekin lazer kılıçlarınızı, gazanız mübarek olsun !

En Büyük Hakim, Adil, Cebbar,Kahhar olan Yüce Allah, “Yürü ya kulum!” anlamında, “Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir. (Ankebut Süresi; 69) buyurmuş. Zümer Süresi 36. Ayette de, “Allah kuluna kâfi değil mi?…” buyurarak teşvik ettiğinden kimseden bir şey beklemeden, Allah’ın ismini yüceltmek için, O’nun aşkı için, O’nun himayesinde kendi başımıza savaşıyoruz.

İftira ile ilgili, insanlığa da ilahi ikaz içeren âyette Yüce Rabb şöyle buyuruyor :  “Allah’a yalan uydurmayın. Sonra bir azap ile kökünüzü keser ! (Taha Süresi: 61)

İnanır ve güvenirseniz, Allah (c.c.) yâr ve yardımcınız olur!

13.06.2009; Kardelen Kütüphane Mesaj Grubu

 

Not: 5 Kaf Ayeti web alanımızda “Sosyoloji Yardımlaşma” kategorisinde vardır.

http://kardelenkutuphanelibrary.spaces.live.com 

Reklamlar