MÜNAFIK POLİTİKACILAR 999 HİLE BİLSE DE LANETLENEN KÖTÜ HUYLARI VE KUL HAKKI HIRSIZLIĞI

                Dikkat! Gaipten gelen bir ses karanlıkta yükseliyor! İster 50 yaşında tecrübeli bir kamu görevlisi olun, isterse 70 yaşında gün görmüş, dünyayı dolaşmış bir iş adamı olsun, ölünceye kadar bilgi öğrenme ve tecrübe edinme işi bitmez! “Bu zayıf sokak serserisi de kim ki ondan ibret alayım!” diye düşündüğünüzde sisteminizin çöküşünün başlangıcı demektir!

           Bakın bendeniz, bir dolmuş şoförünün aracın içine astığı şu sözleri değerli bir hazine olarak kucakladım, aynen katılıyorum. “Kaybetmeyi ahlaksız bir kazanca tercih et!” ,”Bazı idealler o kadar değerlidir ki o yolda mağlup olman bile zafer sayılır !”

            Bak ben bu kelimeler hamurunu gözyaşlarımla yoğuruyorum ama kaçınız kalp gözünüzle görebiliyor veya altıncı hissinizle hissedebiliyorsunuz?

            Mücahid müminler, salihler, insanların %97’inden kaçıyor, neden? Çünkü Son Peygamber (a.s.), “Benim ümmetimin fertleri, haksıza , ‘Sen haksızsın!’ demekten korktuğu ve çekindiği zaman onlardan ayrıl.” Buyurmuş, işte bu yüzden. Dünya halkları, paraya, mala, eğlenceye…ve benzerlerine çok duyarlı da yalnız Yüce Tanrı’ya, evrensel gerçeklere, adaleti sağlamaya ve mazlumlara karşı öylesine sağır, öylesine kör ve dilsiz !…

            Münafıkların, politikacıların, zalimlerin kucaklayarak benimsedikleri yalan,hile,sahtekarlık,iftira,kul hakkı hırsızlığı,hırs gibi kötü huylar tılsımlı cadı gibi onları cehenneme götürecek, ama mahşerde maskeler düşünce gerçekleri anlamak ve pişmanlık insanı kurtarmayacak!

            * Yalan: Er yada geç her yalan ortaya çıkar! Gerçekler saklanamaz ! Allah’ın emriyle melekler herkesin kitabına ve arifler de dünyada kendi arşivlerine kayıt etmektedir ! “Yalan ile iman beraber bulunmaz.” (Hadis-iŞerif)

            * Hile: Hile yapanlar, kendi kazdıkları kuyuya düşeceklerdir. “Ne ekersen onu biçersin!” (Atasözü) , “Aldatan bizden değildir!” (Hz.Muhammed a.s.)

            * Sahtekarlık: Sahtekarların uydurma yaptıkları işten dolayı, takmadıkları vida, çivi, parça vb. nedeniyle bindikleri otomobil, gemi,uçak vb. takdiri ilahi ile kaza geçirip parçalanacaktır!

            * İftira: İftira, büyük bir günahtır. İftira atanların çamur lekesi bir süre salihlerin üzerinde görünür gibi olsa da keramet olarak bir virüse dönüşerek atanın vücuduna girer, korkunç hastalığa sebep olur! Ama anlayan azdır !  

*Kul Hakkı Hırsızlığı: Başkasının hakkını çalarak yaşayanlar sahte mutlulukla kendi kendilerini kandırırlar! “Hiçbir suçlu kendi öz mahkemesinde (vicdanında) beraat edemez.” (Uvenal) Hz.Rasulullah (a.s.), "Şüphesiz ki ümmetimin iflas edeni, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir" buyurdular. [ Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyamet 2]

* Hırs : İlk insanlar Adem Babamız ve Havva Anamız, yasaklanan ağaca hırsla yaklaşıp meyvesinden aldıkları için Cennet’ten çıkarıldılar,unutmayalım! Başlıcaları; para,mal, mevki,şöhret, şehvet, modaya göre giyinme, güzellik ve gösteriş…

            *Akıl, kalp ve ruh bu murdar dünyada ne yapıyor? ; Bunca bilim ve teknolojik gelişmeye rağmen Şeytan ve kötülüğü emreden nefs, akıl ve ruhu zehirli balla esir almış, hasta bir hizmetçi yapmış, mahzende kalan, üstteki zalim efendilere ise hizmetkarlık yapan zavallılar olmuş !

“Kötü mahalleler,kötü kasabalar, kötü kurumlar, sapıklar labirenti” ne benziyor ! Kurtulmak için olağan üstü bir yetenek, keramet ve mucize gerekiyor ! Bu yüzden münafık ve korkak halkın % 97’ si, “Kaçamadığın tecavüzden zevk almaya bak!” gibi sapık bir adeti benimsiyorlar, bu yüzden helak olacaklar! Ayetler ve öğütlerden, inanç, güzel ahlak, onur, aşk ve adalet için kötülüklere karşı mücadele etmekten kaçanlar,  Tanrı’nın Kur’an’daki benzetmesiyle “Aslandan ürküp kaçan yaban eşeklerine benziyorlar!”

            Kerametler ve Mucizeler: “Örümcek ağına benzer bugünkü kanunlar, kuşlar deler geçer; sinekler takılır kalır!”  Bu özdeyiş doğrudur. Bununla birlikte Allah dilerse, bir sivrisineği musallat bir savaşçı yapar, bütün tedbirlere rağmen zalim ve inkarcı Kral Nemrud’un burnundan vücuduna sokar, onu sürekli azapla öldürür !  İşte bendeniz bu bataklık gibi düzende sivrisinek savaşçısıyım çünkü sistem içine girdim, münafıkların gerçek yüzlerini gördüm ! Benim gibi mücahidlere karşı baskı ve yıldırmayla sahte zafer sarhoşluğu kazanmaya uğraşsalar da  üzerlerindeki lanetten asla kurtulamazlar ! Bu örneği ve sözleri Alemlerin Rabbi Yüce Allah’ın bana  ilham etmesiyle sunuyorum.  

            Kul hakkı hırsızları doğruyu yapmadıkları ve mazlumların haklarını ödemediği sürece lanetten kurtulamayacaklar!

Zerre kadar korkudan değil, riya karışmasın diye ve sanki adımı söylediğimde göğüsleri açılan bir genç kız gibi utanma duygusu oluştuğundan takma ad kullanmak içime doğdu. 

Vatandaştan dileğim bu mesajı kim alırsa en az 3 kişiye tebliğ yapsın, yapmazsa hakkımı helal etmiyorum ! 

Kardelen Kütüphane Grubundan Mücahid Tekin. 25 Nisan 2010

   http://kardelenkutuphanelibrary.spaces.live.com

İKİNCİ EDİTÖRÜN DİP NOTU: Biyografi araştırmamıza göre üyemizin takma ismi Türkiye’de tanınmış bir yazarın adına denk geldiğinden, bir karışıklık olmaması için "Mücahid Tekin" olarak yayınlamayı uygun gördük. Anlayışla karşılayacağını umuyoruz. Kıyamete yakın doğru söyleyenlere ve haksızlıkları ortaya çıkaranlara zalimlerin nasıl cephe aldığına biz de tanık oluyoruz ve hissediyoruz! Selamlarımızla. 26.04.2010