THE CONNECTION BETWEEN
CIGARETTE AND GENIES:

ENGLISH SUMMARY OF ARTICLE: There is
connection between smoke of cigarette and genies. Therefore if someone
doesn’t
smoke , He/she doesn’t go into the influence of genies !  The
more people smoke, the more they captivate
humans ! The smoke of cigarette is nutrient for genies. In other words,
the
life without cigarette, is release from spiritual  troubles!

(SİGARA DUMANI İLE CİNLERİN
BAĞLANTISI !..)

SİGARA VE İÇKİNİN BEYNE
ZARARI

İçki
ve sigara
hakkında da bir kaç hususu açıklamaya çalışalım:İnsanın ölüm ötesi ebedî
hayattaki mertebesi, derecesi, şu andaki, dünyadaki beyin kapasitesine
bağlıdır
dedik. Ne kadar yüksek kapasitede, beyin hücrelerini çalıştırır, ne
kadar bu
yolla «ruhuna» yâni «dalga bedenine» enerji ve ilim depo ederse, ölüm
ötesi
yaşamda sermayesi o kadardır, dedik.

Peki…
İçki
ve sigara beyinde ne tesir oluşturuyor?..

Beyin
hücrelerini
uyuşturuyor!..

Beyin
hücreleri
arasındaki bağlantıları (snapsları) tıkıyor!.. Bunlar arasındaki
bioelektrik akışını engelliyor!..

Neticede
siz,
kendi elinizle, hapsolduğunuz hücreden çıkmak için verilmiş olan
anahtarın
dişlerini günden güne mahvederek, kendi kendinize en büyük kötülüğü
yapmış
oluyorsunuz.

Tam
bir
noktaya geliyorsunuz, işin püf noktasını kavramak ve ona göre kendinize
yön
vermek durumundasınız. Pat diyor kafanız duruyor!.. Ne yapsanız boş!..
Çünkü o
olayı çözümlemek için beyninizin ilgili hücrelerini devreye sokacak
snapslar
içtiğiniz sigaranın içindeki bir takım maddeler yüzünden tıkanmış!..

Ya
da o
hücreler aldığınız alkol dolayısıyla iş göremez hale gelmiş!.. Üstelik
beyin
hücreleri yenilenmez de!..

Çok
kısa
süreli zevkler için, milyarlarca sene sürecek yaşantınızın sermayesi
olan
beyninizi harcayıp durmak!..

Eline
geçen
bir torba altını, çıkardığı ses hoşuna gittiği için denize atan kişi
gibi
yaşamak!..

Şayet
akıllılık
bu ise buyurun devam edin!.. Ama unutmayın ki, bunun zararını
gelecekte asla telâfi edemiyeceğiniz bir biçimde çekeceksiniz.

KAYNAK: İnsan ve Sırları, Ahmed
Hulusi, Ferşat Yayınevi,

İstanbul 1988

      Kitabın Web Adresi: http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/insan/

      

  “ RUH İNSAN CİN” ADLI
ESERDEN SİGARA VE CİNLERİN ETKİSİ BÖLÜMÜ

       Tasavvuf
önce
"nefis mücahedesidir"
!..
Bu da Hz Rasûlullah`ın "Küçük cihaddan büyük cihada
dönüyoruz"
ifadesinde açıklanmıştır…

     GERÇEK
böyleyken; tasavvuf ehli olduğunu
söyleyen sayısız insan ve onların süper mürşidleri SİGARA içmeden
duramamaktadırlar
!..

         Bir
SİGARAya karşı nefis mücahedesi
olmayan kişi, nerede kaldı, daha hassas konularda mücahede yapacak ve
veli
olacaktır…

 

       CİNlerle
ilgili pek
çok eserde yazılı olduğu gibi CİNlerin
gıdası kokudur!.. CİNlerin en çok sevdikleri koku da SİGARA kokusudur

       Sigara
içen bir kişiyi buldukları zaman,
artık kolay kolay onun yanından ayrılmazlar ve onun peşini de
bırakmazlar.
Kişinin sigara bağımlılığının artmasında en büyük faktör CİNlerdir.

       CİNler,
sigaraya yönelik bir kişi buldularmı, hemen onun
içine sıkıntı verecek şekilde beynine bir sinyal yollarlar… Kişi bu
sıkıntı
ile hemen bir SİGARA yakar!..

       Dumanlarını
üflemeye başladıktan kısa bir süre sonra
içindeki sıkıntı kesilir!.. Çünkü, yanındaki CİN, o dumandan
gıdalanmaya
başlamış ve onun içine sıkıntı veren etkileri göndermeyi kesmiştir…
Böylece o
kişi sigarasını bitirir ve bir süre rahatlar…

         Sonra
yanındaki CİN tekrar SİGARA kokusu istedi mi gene
beynine içinde sıkıntı oluşturacak bir impuls yollar ve o kişi de elinde
olmayarak tekrar bir sigara yakar… Ve bu durum böylece devam edip
gider…

         Eğer,
böyle devamlı SİGARA içen bir hoca
veya mürşit … yanına giderseniz, hemen Kur`ân-ı Kerim`in Sâd sûresinin
41, Mü`minun
sûresinin 98, 99 ve Saffat sûresinin 7`inci âyetlerindeki dualara devam
ediniz…

       Göreceksiniz
ki, bu duaya devam suretiyle beyninizin
yayacağı belli dalgalar o kişinin ilişkide olduğu CİN ile
ilişkisinde
kopukluk oluşturacak ve bu yüzden karşınızdaki kişide bazı dengesiz söz
ve
davranışlar ortaya çıkacaktır.

      Ayrıca,
Ruh çağırma celselerinde, CİNci,
falcı hocaların yanında da bu duayı okursanız, bunun böyle olduğunu
görerek
söylediklerimize kesinlikle inanabilirsiniz. Evet bu âyetleri okunuşu
gibi
yazıyorum:

       "Rabbiy
enniy messeniyeş şeytânu
binusbin ve azâb. Rabbi euzübike min hemazâtiş şeyâtıyni ve eûzübike
rabbi en
yahdurun… Ve hifzan min külli şeytanin marid."

       "Evliyaullah`ın asla SİGARA
içmediğini"
asırlar
önce
yazmış olduğu "EL İBRİZ" (saf altın) isimli kitabında
anlatan Seyyid Abdulaziz Ed Debbağ; mânevi yöneticiler
topluluğu
olan "DİVAN ehlinin" de kesinlikle SİGARA
içmediklerini
açıklamaktadır.

        "RİCAL-İ
GAYB"
denen evliyaullah`ın asla  SİGARA
içmemesine
karşın, CİNNİ olan kişilerin hemen tamamının SİGARA
müptelâsı oldukları, gözlemlerimiz arasındadır.

Bu
sebepledir ki, "CİN" adıyla anılan bu
görünmez varlıklardan uzak kalmanın en başta gelen tedbiri SİGARAdan
uzak
durmaktır…

KAYNAK: Ruh İnsan Cin, Ahmed Hulusi,
Kit-San Yayınları, İstanbul 1991

  *Kitabın Web Adresi: http://www.ahmedbaki.com/turkce/kitaplar/ruh

   KARDELEN KÜTÜPHANE
LEVHASI

·       
Gerçeğin yolu geniş
bir caddeye benzer, bulunması güç değildir; güçlük, insanların onu
aramamasından kaynaklanır. (Konfüçyüs)

     
(The
way of truth resembles a broadway ;
it is not difficult to find it! The  

     
difficulty arises from that people don’t look for it !  (Confuchius)

·       
Sonra biz Allah’tan
sakınanları kurtarırız
; zalimleri de diz üstü çökmüş olarak orada
bırakırız.
(Kur’an:Meryem S.,72)

·       
Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır. Allah
azizdir,
hakimdir. (Kur’an, Fetih S.,7)

  ·       
Yoksa siz Allah içinizden cihad edenleri
belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan Cennete gireceğinizi mi
sandınız?

(Kur’an,
Âl-i İmran S. 142)

  ·       
Ve “Şâyet biz (gerçeği) dinleseydik ve
düşünseydik,
elbette bu alevli cehenneme girenlerden olmazdık!” diye ilave ederler. (Kur’an: 67/10)

  And they say: ‘If only we had listened and
understood, we should not now be among the people of Hell.’
(Koran:
67/10)

Reklamlar