2011-03-Bulutlar arasında cami

Rüyada gündüzleyin açık havada gökyüzünde Güneş’in önüne küçük beyaz bir bulut gelerek kapattı. O anda Güneş’in yüzünde dairevi renkli desen şeklinde Allah’ın 99 ismi Esma-i Hüsna göründü, mucize oldu.

Az ileride duran bir grup insana, “Aaa,bakın,Güneş’in üstünde Esma-i Hüsna, Allah’ın mucizesi!” dedim.

Güneş’in sağ altında da beyaz yazıyla başka bir ayet yazıldı. Zannederim Kur’an-ı Kerim Al-i İmran Süresinde “Şehidellahü…” diye başlayan 18. ve 19. ayetleriydi. İnsanlara, “Bakın,Yüce Allah açıkça kendi varlığını gösteriyor!” dedim. (Mimoza33)

YORUM: Güneş utulması, önemli bir olayın meydana gelmesine işarettir. Güneş, devlet başkanı ve halifeye de işaret ettiğinden, devlet başkanı görevini bırakacak, yerine ilahi emirle göreve başlayacak olan Mehdi a.s. gelecek ve Allah’ın hükümlerine göre hükmedecek. Yeryüzüne adalet ve huzur gelecek.

*Ayrıca güneş tutulması,olup bitenlerden ibret almaya da işarettir. (Şadırvan Yay.Rüya Yor.)

* Allah Teala’yı noksan sıfatlardan arınmış,kemal sıfatlarıyla birlikte görmek,hayırlı amaçların gerçekleşmesine, ahiret hayatında O’nu görme şerefine ermeye işarettir. Mazlum olan bir kimsenin böyle bir rüya görmesi,düşmanlarına galip gelmesine işarettir. (Şadırvan Y. R.Y.)

*Al-i İmran Süresi Yorumları:

(Timaş Yay.,Rüya T.A.): Aile ve akrabası arasında kısmetinin az olmasına,halk arasında itibar görmeye,yaşlanınca çocuğu olmasına,hayır ve İslam üzere can vermeye delalet eder.

(Şadırvan Yay.Rüy.Yor.):Bazı yorumculara göre,rüya sahibinin tüm arzuları yerine gelir,dünya ve ahiret mutluluğuna erer.

(Mimoza33 Yorumu): Bazı sufilerin vird olarak okuduğu bu ayetlerin anlamına baktığımızda,“Bütün melekler ve ilim sahiplerinin adaleti yerine getirerek Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiklerine dikkat çekilir. 19.Ayette de Müslüman olmayan diğer ehli kitabın aralarındaki kıskançlık yüzünden son peygamber Hz.Muhammed (a.s.)’i ve Kuran’ı kabul etmedikleri belirtilir. İnkar edenlere uyarı vardır! Hesabı çok çabuk olduğundan her an musibet gelebilir,anlamı da çıkmaktadır. Güvenlik ve esenlik dairesinde kalmaya çalışın…Selamlar.

KAYNAK: Mimoza Universal Explorations

Reklamlar