“ZALİM EFENDİLER MAZLUM KÖLELER DÜZENİ”Nİ

SÜRDÜRENLER ŞEYTAN’IN HİZMETKARLARIDIR !

       Bir çeyrek asır boyunca dünyadaki olaylar ve insanların yaptıkları incelendi. Bu 2010’da kayıt edilmektedir. Gerçekten tarihte köleliğin resmen kalktığını Danimarka 1792’de, ABD 1808’de, Rusya ise serfliğin (derebeyliğin) 1861’de kalktığını ilan etmesine rağmen milletlerin yaşantısına bakıldığında ‘Zalim efendiler ve mazlum köleler düzeni’ nin devam ettiği görülmektedir. Bütün bu zulümler ve düzen, insanoğlunun kötülüğü emreden nefsine ve Şeytan’ın vesvesesine uymasından dolayı devam etmektedir.

       Zalim Efendiler: İnsanlar, 10 sınıfa itibar edip hizmetkârlık etmektedir. Bu sınıflar: 1.Zenginler 2. Milletvekili, bakan gibi ülkenin üst yöneticileri 3. Valiler 4. Kaymakamlar 5. Resmi ve özel bütün kurum müdürleri 6. Korkulan güçler (general, mafya gibi) 7.Meşhur Kişiler (Şarkıcı, film oyuncusu, sporcu vb.) 8. Güzel Kadınlar 9. Geçici önemli menfaat sağlayıcıları.10. İktidara dalkavukluk yapan alimler.

        Mazlum Köleler: Zulme uğrayan , aslında değer verilmeyen, fakat politika icabı tatlı sözlerle “Hakları olduğu ve konuşma özgürlüğü olduğu söylenen; din, ırk,millet, dil, sınıf vb. ayrımcılığı yapılmadığı bildirilen sömürülen modern köleler şunlardır: 1.Çocuklar 2.Öğrenciler 3.Çiftçiler 4. İşçiler 5.Memurlar (İdareci olmayan mühendis,doktor, öğretmen, imam vb. de güdülen ve gerektiğinde feda edilen sürü gibi görülür) 6.Küçük esnaf ve serbest meslek sahipleri (bakkal, berber, avukat vb.) 7.Fakirler 8.Ev Hanımları 9. Emekliler. 10. Bakıma muhtaç hastalar.

       2008-End modern slavery_Not for sale_Modern köleliğe son verin_Satılık değil

    Zalim Efendilerin Başlıca Karakterleri:Zalim efendilere, kanunlar pek uygulanmaz, onlar birbirlerinin işlerini hallederler, suçlarını örtbas ederler. Refah içinde yaşamaları için sömürülecek kölelere ihtiyaç vardır, bu yüzden birbirleriyle pek çatışmak istemezler. Yöneticilerin çoğunun kazandığına bakın; asgari ücretle çalışan bir işçinin 5 katı maaş almaktadır. Halbuki 5 kat iş yapmakta mıdır? Yapsa bile çoğu adaletli midir; Hayır! Kölelerin fark edebileceğinden çok fazla yalan,hile,sahtekarlık bilirler. Yani,yanlış işleri Dünya’da kılıfına uydururlar! Kirli işlerinin yürümesi için en çok kullandıkları metotlar: İkna, yalancı şahit, iftira, baskı ve sindirme, hediyelerle kandırma, şantaj vd. 1990’lardan sonra bir de kamera ile izleme çıktı. Fabrikalar, şirketler,bankalar,hastaneler,okullar,kafeteryalar…her yer izlenmektedir. Hepsi gerekli mi? Hayır! Hayat tarzına ve mahremiyete saygı kalmadı! Hak isteyen iki-üç mağdur çıkarsa hemen dalaverelerle susturulur veya cezalandırılır! “Zalim yöneticiler, para veya mevki gücüyle halkın % 97’sini satın alabilirler.” desek, yanlış olmaz!

       Mazlum Kölelerin Başlıca Karakterleri: Halka neden,‘ayak takımı’ denir?Bunlar,hep ayak işlerini yaparlar. Hizmete alıştıkları için zamanla patronun yalan-yanlış işlerine de para veya korkudan destek vermeye başlarlar.İşçi ve memurlar, bazen haksızlıklardan şikayet ederler;fakat,“Gelin,mücadele edelim!”dendiğinde çoğu kaçar.100 kişilik bir toplumda birkaç dürüst adalet savaşçısı çıktığında desteklemezler,yalnız bırakırlar; tıpkı,Cesur Yürek William Wallace’ı,Nasreddin Hoca’yı,Jeanne D’arc’ı,Pir Sultan Abdal’ı, yalnız bıraktıkları gibi.Senin acıyıp, çok iyilik yaparak bataklıktan kurtardığın biri,daha sonra fazla para vaat eden veya korkutan bir zalimin tarafını tutarak nankörlük etmesi şaşırtmasın! Herkes bu dünyada ne ekerse öbür dünyada onu biçecektir!Azizler,“İstisnalar kaideyi bozmaz!”gerçeğince zalim sınıflar içinde nadirdir.

       Özgür Radyo, Dünya Gezegeni, 2011