Euzü billahi mine’ş şeytani’r racim,

Bismillahi’r Rahmani’r Rahim

BİZ, ŞEYTAN HİZMETKARLARI AVCISIYIZ!

(+18 ,ZAYIF VE KORKAK KARAKTERLİLER OKUMASIN !)

­Kardelen Kütüphane: Hem ABD’de hem Türkiye ve diğer ülkelerde kurum idarecilerinin karakteri  ve içyüzü nasıl?

Gizemli Süvari: Dünyadaki idarecilerin % 95’inden fazlası nefsi emmarenin esiri  ve Şeytan’ın hizmetkarıdır!

                                                                   Uzaydan Bir Görüntü_JPG

Kardelen Kütüphane: Şeytan, Hz.Musa (a.s)’ın bir zamanlar iyi ve takva sahibi olan kuzeni Karun’u nasıl kandırmış?

Gizemli Süvari: Karun mağarada yaşayan salih biri iken Şeytan ona güzel bir insan suretinde gelmiş, ibadet te edermiş. Sonra ona telkinde bulunarak şehre inmesini sağlamış,sonra ticarete ve paraya alıştırmış. Daha sonra da zekat vermez olmuş ve isyankar, inkarcı biri olup çıkmış!

Kardelen Kütüphane: İblis, Cüneydi Bağdadi Hazretlerini nasıl kandırmak istemiş?

Gizemli Süvari: Şeytan hizmetçi kılığına girmiş ve yirmi sene Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri’nin yanına gidip gelmişti. Ancak bir türlü o büyük insanın gönlüne vesvese vermeye, ona istediklerini yaptırmaya muvaffak olamamıştı. Bir gün,
– Ey Üstad! Yoksa siz benim kim oldu
ğ
umu bilmiyor musunuz? dedi. Hazreti Cüneyd,

– Sen lanetli İblissin. İlk geldiğin günden beri seni tanıyorum, buyurdu. Şeytan,

– Ey Evliyalar Sultanı! Sizin kadar yüksek mertebelere ulaşan başka bir zat tanımadım. Yirmi senedir buradayım ama size hiçbir isteğimi yaptırmaya muvaffak olamadım, dedi. Bu sözleri işiten Cüneyd Hazretleri nefretle,

– Defol mel’un! Şimdi de beni kendini beğenme hastalığına düşürerek mahvetmek mi istiyorsun? Yirmi senede yapamadığını yirmi saniyede mi yapacaksın? Yıkıl karşımdan! diye bağırdı. Şeytan ümidini kesmiş bir halde orayı terk etti.

Kardelen Kütüphane: Şeytan, bu asırda politikaya bulaşan Nur Cemaati üyelerini nasıl kandırdı?

Gizemli Süvari: Nur Cemaatinden kendi halinde yaşayan sade vatandaşlar hariç, politikaya bulaşanlarda zamanla gurur, kibir ve kabilecilik fikri oluştu. Kendilerinden olmayanları “yabancı” olarak görmeye başladılar. Kurum idarecilerinin hep kendilerinden olması için politik oyunlara kalkıştılar. Çıkar için zalimlere gereken karşılığı göstermediler, haksızlık karşısında sustular!

Kardelen Kütüphane: Politikaya bulaşan ve Şeytanın kandırdığı Nur Cemaati üyeleri sınavlarda kopyayı yani hırsızlığı nasıl caiz gördüler?

Gizemli Süvari: Bunlar, önemli mevkileri başka günahkarlar, inkarcılar ele geçireceğine bizim geçirmemiz daha uygun diye düşünerek Şeytanın tuzağına düştüler, başka müminlerin, Müslümanların haklarını yediler!

Kardelen Kütüphane: ÖSYM ve polislik sınavları gibi sınavlarda sözde Nur Cemaati üyeleri soruları paylaşşlar mı?

Gizemli Süvari: Birçok şahidin beyanları, işaret ve kanıtlara göre Nurcuların kopya hırsızlığı yaptıkları aşikar!

Kardelen Kütüphane: Şeytan, kadınları nasıl aldatıyor?

Gizemli Süvari: Örtünmek ve başkalarına karşı süslenmemek Allah’ın emri olduğu halde, hemen hemen bütün kadınlar kafayı güzellik ve modaya  uygun giyinmeye takmış! Adeta kadınların ana işi güzelleşmek, güzel giyinmek ve aşk dizileri olmuş! Bütün diğer işler kadının yan işi olmuş. Başını örten çoğu kimse bile altına dar kot, pantolon ve dar bluz giyiyor, yüzleri makyajlı…Yani ilgi çekmeme ve örtünmenin hikmetini hiç anlamamışlar!  Anlasalar da nefsine yenilmişler! Kırıttıkça kırıtıyorlar…

Kardelen Kütüphane: Bu ahir zamanda ister özel ister resmi kurumda olsun, bir dürüst ve haklı kişiye karşı kaç zalim, münafık ve dilsiz şeytan  cephe almış?

Gizemli Süvari: Bir dürüst ve mazlum kişiye karşı yaklaşık 32 kişi cephe almış! Yani iyilerle kötülerin savaşında durum kan ağlanacak halde…

Kardelen Kütüphane: Kurum idarecileri ne kadar sürede zengin ve mevki sahiplerinin güdümüne giriyor ve bozuluyor?

Gizemli Süvari: Bir yıl geçmeden bozuk düzenin kuklası oluyorlar!.. Adaletli ve cesur idareci bulmak, denizde inci bulmak kadar zor!

Kardelen Kütüphane: Türkiye’deki bu doğal afetlerin ve donmaların hikmeti nedir?

Gizemli Süvari: Alemlerin Rabbi’nin  Kur’an’da Yasin Süresi 67. Ayetindeki uyarısı  tecelli ediyor: “Dileseydik kılıklarını değiştirip onları oldukları yerde dondururduk, ne ileri gidebilir, ne de geri dönebilirdi.”  

Kardelen Kütüphane: Şimdilik son tavsiyeniz nedir?

Gizemli Süvari: İnsanoğlunun ve cinlerin, iç dünyasını kötü düşüncelerden ve metotlardan temizleyerek devamlı Allah’ı zikretmeleri ve bir mürşidi kamile bağlanmaları; yoksa nefsi emmare ve Şeytan çoğunu tuzağa düşürmeye devam edecektir!

*        *        *        *        *        *        *

BİZİM UYGARLIĞIMIZIN TEMELİ,

6666 Kur’an Ayeti,

Kütübü Sittedeki 7338 Hadis,

Yaklaşık 5000 Atasözüdür.

*ÖNEMLİ VE İLGİNÇ GERÇEKLERİ KEŞFETMEK İÇİN,

kardelenkutuphane_library-subscribe@yahoogroups.com adresine boş e-posta göndermek yeter;

Aldeberan’dan Zeta Reticuli’ye kadar selamlar…

19.02.2012