1001 ÇEŞİT YALAN VE HİLE İLE MÜNAFIK VE ZALİMLERİN DÜNYASI

İŞ HAYATINA BAŞLAMAK İSTEYENLERE KORKUNÇ GERÇEKLER !

Bizim mesajımız kurtuluşa ermek isteyen mümin insanlığadır…

Görsel

Soru 1: Resmi veya Özel Kurumların temel politik prensipleri nelerdir?

Cevap 1: Neredeyse bütün kurum idarecileri işlerini yürütmek için şu huylara sahiptir: Yalan, hile, sahtekarlık, hırsızlık, rüşvet, zulüm….

*       *        *        *        *

Soru 2: Dünyadaki devletlerin üst mevkilerdeki yöneticilerinin çoğu kendi ilan ettikleri kanunlara uyarlar mı?

Cevap 2: Dünyanın her tarafında üst yöneticiler, kendi ilan ettikleri kanunlara uymazlar; kendi suçlarını örtbas ederler, işçi, çiftçi, memurlara, gariplere  kanunları uygularlar!

*       *        *        *        *

Soru 3: Zalim bürokratların zulüm güçlerinin sade vatandaşlara yettiğinin unutulmaz canlı bir örneğini verir misiniz?

Cevap 3: 2000-2004 arasında Konya’da Milli Eğitim Müdürlüğü atama şubesinde, tecrübeli bir bürokrat yeni atama şube müdürünün yanına gelerek, “Hocam bu işler şöyle yapılır; yeni tayin olanı 1 hafta beklet, arayan soran yoksa, gönder Yunak’a!” demiş. İşte bunların sade vatandaşa neden zulmettiklerinin sebebi! Arkasında torpil yaptıran veya üst mevkide bürokrat yoksa en zor ,en uzak yere gönder! Yakalandılar! Ömür boyu bu tür kötülükleri unutmayın!

*        *        *        *        *

Soru 4:  İdareci bürokratlar ve politikacılar ne kadar zamanda bozuluyor? Yaşanmış bir örnek verir misiniz?

Cevap 4: İdareci bürokratların çoğu 1 yıl içinde bozulur; Salih kalabilen % 5’i geçmez! Onlar da nasıl bulunacak? İster özel sektörde ister resmi kurumda yönetici yakınınız varsa, büyük ihtimalle bozulmuştur ve siz onu çok kibar ve iyi olarak görmeye devam ediyorsunuz… İçyüzünü öğrendiğinizde tiksinirsiniz! Canlı bir örnek: 2004 Eylülünde haksızlığa uğramış bir öğretmen, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü eski atama şubesi müdürü Halil Şahin ile görüşmeye gitmiş ve haksızlık yapıldığını sitem etmiş. O da, “1 yıldır bu görevdeyim, bir yıldır yapılan atamalardan vicdanen rahatım; ama son aydaki yapılan görevlendirilmelerden rahatsızım, bizim gücümüzü aşan şeyler var!” diye sitem etmiş. İşte açıkça anlaşıldığı gibi bir bürokrat 1 yıl dürüst kalabiliyor çünkü devamlı baskı yapıyorlar! Yapan da yine üst düzey yöneticiler ve zengin iş adamları… Onların yüzünden devamlı sade ve garip vatandaşlar mağdur oluyorlar! Hesabı Kıyamette ödenecek!

( Nur cemaatinden bir idareci, Eski Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin’i göreve cemaatin getirdiğini itiraf etmiş! Kullanabildikleri kadar yöneticileri kullanıyorlar!)

*        *        *        *        *

Soru 5: Sade vatandaşlar, genel müdür, başkan ,vali, devlet bakanı gibi üst düzey yöneticilerle ne kadar görüşebiliyor ve görüştürmemek için yalan taktik uyguluyorlar mı?

Cevap 5: Genellikle üst yöneticiler, işleri çok olduğundan ve onlar da kendilerinden üst mevkidekilere ve meşhur sanatçılara, zengin işadamlarına itibar ettiklerinden pek sıradan vatandaşa zaman ayıramıyor veya değer vermiyorlar! Ünvanını duyduklarında hakir görüyorlar. Baştan savmak için çeşitli taktik ve metotlar uyguluyorlar. “Şu an makamında yok!”, “Müdür Bey toplantıdalar…”  “Telefona ulaşılamama veya meşgul sinyali verdirme…” gibi  taktikler.

*        *        *        *        *

Soru 6: Politikacılar hangi nefs derecesindedir?

Cevap 6: Politikacıların % 97’si kötülüğü emreden nefs derecesi olan “Nefs-i emmare”dedir. 2.derece nefsi levvame (doğruyu-yanlışı ayırt eden, günah işlediğinde kendini kınayan) , 3.derece nefsi mülhime (İlham alan nefs) ve üst derecede olan çok az siyasetçi vardır. Bunlar arasında Sultan 2.Abdülhamid, Merhum Turgut Özal, Merhum Recep Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu sayılabilir.

*        *        *        *        *

Soru 7: Münafık politikacılar ve idareciler, doğru konuşan, gerçekleri anlatana nasıl davranırlar?

Cevap 7: Doğru konuşanı, acı gerçekleri anlatanı hiç sevmezler. Kendileri gibi münafık personeli severler. Münafık idareciler o kadar basit karakterli ve dönek insanlardır ki dürüst bir kişi  kendilerinin veya sorumlu oldukları kurumun bir zulmünü tenkit ettiklerinde hemen küçük hatalarını büyük suçmuş gibi göstererek veya suçlama yetersiz olursa yalancı şahitlerle iftira atarak şerefsizlik ve alçaklık karakterlerini gösterirler.

*        *        *        *        *

Soru 8: Bir toplumun çoğunluğu bozuksa bazı kurumların çoğunluğu dürüst ve adaletli olabilir mi? Yaygın gerçek nedir?

Cevap 8: Bir toplum yoldan çıkmış fasık ise o toplumdaki kurumların çoğu da paralel olarak bozuktur. İstisna kurum olabilir; bu, mürşid bir velinin dergahı, toplumdan tecrit edilmiş bağımsız bir kurum olabilir. Bunlar da yok denecek kadar azdır. 29 harfin birbirleriyle bağlantısı gibi hepsi birbirinden etkilenir. Kötü ahlak ve zulümler salgın hastalık gibidir.

*        *        *        *        *

Soru 9: Kötü niyetli yöneticiler, hoşlanmadıkları, işlerine gelmeyen, dürüst, adaletli insanlara karşı hangi metotları uygulayıp düşmanlık yapıyorlar?

Cevap 9: Bu metotlar Türkiye’de bir gazetede de yayımlandı. “Ya biat edeceksin; ya susacaksın; ya cezalandırılacaksın (Cezalandırmanın çeşitleri şunlar: kınama, para cezası, kıdem tenzili vb, ya sürgün edileceksin, ya hapsedileceksin, ya şehid edileceksin! ) Türkiye’de Allah yolunda giden tebliğci Cüppeli Ahmet Hoca’ya yapılan komplo ve iftiralar, politikaya bulaşan nur cemaatinin ve polisin de içinde olduğu sivil-resmi birçok kurumun ortaklaşa düzenlediği şeytani bir tuzaktır! Fazla sevinmesinler yakın gelecekteki büyük felaketler ve Kıyamet Savaşı’nda Şeytan çarpmışa dönecekler; ne binalar, ne şehirler, ne uygarlıklar, ne de yapay itibarları kalacak !…

(Cüppelinin Fişini Çektiren Konuşması’ nın Videosu; 5.43 Dk.

10 Aralık 2011’de YouTube Sitesine Yüklenmiş, kesinlikle herkes izlesin!

http://www.youtube.com/watch?v=X5ATn5ccLeE

         *        *        *        *        *

Soru 10: Bu münafıklık alametleri olan yani yalan söyleyen, söz verdiğinde sözünü tutmayan, emanete hıyanet eden, hoşlanmadığı bir insanın küçük hatalarına karşı düşmanlıkta aşırı giden, iftira atan, hile yapan bu münafıkların lakabı nedir?

Cevap 10: “Şeytanın hizmetkarı” dır.

*        *        *        *        *

Soru 11: Günahlardan arınmak ve bozuk toplumdan korunmak için ne yapmak lazımdır?

Cevap 11: Önce helal rızık kazanmak gereklidir. Büyük günahlardan uzak durmak lazım. İbadete ve duaya devam edip zalimlerden, münafıklardan, kötülük ve ahlaksızlık içeren kurumlardan uzak durmak gerekir! Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim’in hallerini hatırlamak lazım!  Allahü Teala çok zor durumlarda ya Hızır a.s.’ı gönderiyor ya da bir mucize yaratıyor salih kullarına…

EDİTÖRÜN EK NOTU:

Soru 12: Bir olayda haklı bir insan veya tebliğci, defalarca hem açıklamalarla hem kanıtlarla gerçeği bildirdiği halde, muhatap olan kişi veya kurum duymamazlıktan, anlamamazlıktan geliyorsa, Kutsal Kitap Kur’an’da bunları tarif eden ayet var mıdır?

Cevap 12: Kur’an-ı Kerim A’raf Süresi 179. Ayet tam bunları anlatıyor:

Andolsun ki, cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha aşağıdırlar. İşte bunlar hep o gafillerdir!

(Kur’an-ı Kerim, A’raf Süresi 179.ayet)

SONSÖZ: Kıyametin ilk büyük alameti Kurtarıcı Mehdi (a.s.) çıkana kadar, bilhassa Müslümanlar ve bütün diğer insanlar dürüst ve adaletli yönetimlerden yoksun, bu yüzden mahzunlar ve dertleri büyük! İnşaallah Allah’ın lütfu ve evliyanın himmeti mazlumlara yetişsin!  Allah’a emanet olunuz müminler!

Özgür Radyo

Görsel