TÜRK DEVLETİ  VE BÜTÜN DÜNYA! GERÇEK ADALETİ SAĞLAMAK İÇİN YALANCI ŞAHİTLERE VE İFTİRA ATANLARA 25 YIL HAPİS VERMELİSİNİZ Kİ 2 KERE İFTİRA ATAN, YALANCI ŞAHİTLİK YAPAN 50 YIL HAPİSTE ÇÜRÜSÜN; BAK ÜLKE NASIL DÜZELİYOR! BİR ALLAH’IN SİSTEMİNE BAKIN, BİR DE ÜLKELERİN BATIL KANUNLARINA BAKIN!

   2013-03-PNG_Hansel-and-gretel-witch-hunters-Adları Yazılı-01

YALAN VE YALANCI ŞAHİTLİK HAKKINDA AYET VE HADİSLER

Yalan, doğru olanın veya doğru bildiğinin aksini söylemektir. Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalbleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Yalancılık, insanlar arasında da sevilmeyen çok çirkin bir huydur.

İnsanlar topluluk halinde yaşayabilmek için birbirlerinin yardımlarına ve doğru sözlerine muhtaçtırlar. Yalancı olan insanlar arasında yardımlaşma, geçim ve itimat olmaz. Aile fertleri yalancı olunca, ailede sevgi, saygı ve birbirlerine karşı itimat kalmaz. Böyle bir ailede ne iyi bir geçim, ne de huzurlu bir hayat mümkün olur. Aileleri böyle olan cemiyet de yıkılmaya mahkûm olur.

1- Yalan, aynı zamanda kalblerin kararmasına sebep olur. Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şeriflerinde (Yalandan çok sakınınız! O, fücurla (kötülükle) beraber bulunur. Bu ikisi ise Cehennemdedir.) buyurdu. Buradan anlaşılıyor ki, günah ve kötülüğün esası yalandır. Bunun için yalan, Allahü teâlânın ve Peygamber Efendimizin sevmediği bir huy oldu.

 2- Hadîs-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Yalan, nifak kapılarından bir azaptır).

3- (Allahü teâlâ kıyamette üç kişi ile konuşmaz ve onlara bakmaz: Verdiğini başa kakan, tacirin yemini ile<I> </I>mal veren, kibirli elbisesi giyen).

 4- Bir defasında Sevgili Peygamberimize şöyle soruldu.

– Yâ Resûlallah, mü’min korkak olur mu?

– Evet olabilir.

– Mü’min, cimri olabilir mi?

– Evet, olabilir.

– Mü’min yalancı olur mu?

– Hayır olamaz, buyurdu.

 5- Yalanın en kötü ve çirkin olanı, yalan yere yemin ve şahitlik etmektedir. Yalan yere yemin eden dünyada ve âhırette felâkete uğrar. Allahü teâlâ Kur’ân-ı kerîmde Âli İmran sûresi 77. âyetinde buyuruyor ki: (Allahın ahdini (kitaplarındaki Peygamberlere îmân sözünü) ve kendi yeminlerini birkaç paraya satan kimseler (var ya), işte onların âhırette hiçbir nasibi yoktur. Allah, onlara kelâmıyla hitap etmeyecek ve kıyamet günü onlara merhamet nazarıyla bakmayacak ve kendilerini temize çıkarmayacaktır. Onlar için çok acıklı bir azap vardır). Yalan yere yemin edenin malının bereketi kalkar, ömrünün saadeti yok olur, evi barkı viran olur. Hayatı zindan olur. Kısaca maddeten ve manen büyük belâlara duçar olur.

6- Yalancı şahitlik de çok büyük günahlardandır. Hadîs-i şerifte buyuruldu ki: (Müslümanlara yalan yere şahitlik yapanı kıyamet günü dilinden asarlar. Sonra onu, münafıklarla beraber, Cehennemin en dibine sürerler. Bildiği, gördüğü halde şahitlik yapmayan veya söylemeyen için Allahü teâlâ kıyamette vücudunun etlerini parça parça edilip halkın önünde ona yedirilmesini ve Cehenneme atılmasını buyurur. O dili yer, kemirir ve parça parça eder.)

7- Resûlullah   Efendimiz   buyurdu   ki,   (Tüccarın, pazarcıların çoğu fâcirdir). Sebebini sorduklarında, (Alış-verişleri helâl olmaz. Çünkü çok yemin ederek günaha girerler ve yalan söylerler) buyurdu.

8- Bir hadîs-i şerifte, (Yalan yere yemin ederek, birinin malını alan kimse, kıyamet günü, Allahü teâlâyı gazaplı görecektir.) Bir hadîs-i şerifte (İmân sahibi, her kabahati yapabilir. Fakat, hiyanet yapamaz ve yalan söyleyemez) ve

9- Bir hadîs-i şerifte de, (Yalan, üç yerde caiz olur; Birincisi, Harpte (ve Her zaman din düşmanlarının zararından korunmakveya müslümanları korumak için), ikincisi, iki müslümanı barıştırmak için, birinden diğerine iyi laf getirmek. Üçüncüsü, zevcelerini idare etmek için) buyuruldu. Zalimden, bir müslümanın bulunduğu yeri, malını, günahını saklamak caizdir. İki müslümanın, kadın ile erkeğin arası açılmasını önlemek için, malını korumak için, müslümanın sırrı, aybı meydana çıkmamak için ve bunlar gibi haramları önlemek için, yalan söylenebilir. Ölmemek için leş yemeye benzer.

10- Sevgili Peygamberimiz (Yalan yere yemin, büyük günahtır) buyurdu. Bir hadîs-i şerifte de, (Yalan yemin ederek bir müslümanın hakkını alan kimsenin gideceği yer, Cehennemdir) buyurdu. Doğru olarak çok yemin etmek, Allahü teâlânın ismine ve yemine kıymet vermemek olur. Bunlara kıymet vermiyerek yemin etmek çok çirkindir. Şarkılarda, temsillerde, eğlencelerde yemin etmek böyledir.

http://www.bizimsahife.org/Rehberilmihali/Rehberilmihali/04-Ahlak/rehil_yalan_ve_yalanci_sahitlik.htm ,

11- Yalancı şahit kıyamet gününde dili ateş yalar vaziyette diriltilir. (Hadis)

KAYNAK: http://www.islamkent.org/showthread.php?t=8149

   2013-PNG_Hansel-and-gretel-witch-hunters-Adları Yazılı-03

İFTİRA HAKKINDA KURANDAN AYETLER               

12

Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için çok büyük bir azab vardır.

(Kur’an: 24/23)

        13- Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler de bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

  (Kur’an: 33/58)

ADALET KOMİSYONU KARARI: Yalancı şahitlik yapan ve iftira atanlardan (ve münafıklardan)  intikam alınacaktır! 

26.04.2013

bismillah@radiostar.com

HANSEL VE GRETEL: CADI AVCILARI FİLMİNİN

FRAGMANI: