Category: Genel


1001 ÇEŞİT YALAN VE HİLE İLE MÜNAFIK VE ZALİMLERİN DÜNYASI

İŞ HAYATINA BAŞLAMAK İSTEYENLERE KORKUNÇ GERÇEKLER !

Bizim mesajımız kurtuluşa ermek isteyen mümin insanlığadır…

Görsel

Soru 1: Resmi veya Özel Kurumların temel politik prensipleri nelerdir?

Cevap 1: Neredeyse bütün kurum idarecileri işlerini yürütmek için şu huylara sahiptir: Yalan, hile, sahtekarlık, hırsızlık, rüşvet, zulüm….

*       *        *        *        *

Soru 2: Dünyadaki devletlerin üst mevkilerdeki yöneticilerinin çoğu kendi ilan ettikleri kanunlara uyarlar mı?

Cevap 2: Dünyanın her tarafında üst yöneticiler, kendi ilan ettikleri kanunlara uymazlar; kendi suçlarını örtbas ederler, işçi, çiftçi, memurlara, gariplere  kanunları uygularlar!

*       *        *        *        *

Soru 3: Zalim bürokratların zulüm güçlerinin sade vatandaşlara yettiğinin unutulmaz canlı bir örneğini verir misiniz?

Cevap 3: 2000-2004 arasında Konya’da Milli Eğitim Müdürlüğü atama şubesinde, tecrübeli bir bürokrat yeni atama şube müdürünün yanına gelerek, “Hocam bu işler şöyle yapılır; yeni tayin olanı 1 hafta beklet, arayan soran yoksa, gönder Yunak’a!” demiş. İşte bunların sade vatandaşa neden zulmettiklerinin sebebi! Arkasında torpil yaptıran veya üst mevkide bürokrat yoksa en zor ,en uzak yere gönder! Yakalandılar! Ömür boyu bu tür kötülükleri unutmayın!

*        *        *        *        *

Soru 4:  İdareci bürokratlar ve politikacılar ne kadar zamanda bozuluyor? Yaşanmış bir örnek verir misiniz?

Cevap 4: İdareci bürokratların çoğu 1 yıl içinde bozulur; Salih kalabilen % 5’i geçmez! Onlar da nasıl bulunacak? İster özel sektörde ister resmi kurumda yönetici yakınınız varsa, büyük ihtimalle bozulmuştur ve siz onu çok kibar ve iyi olarak görmeye devam ediyorsunuz… İçyüzünü öğrendiğinizde tiksinirsiniz! Canlı bir örnek: 2004 Eylülünde haksızlığa uğramış bir öğretmen, Konya Milli Eğitim Müdürlüğü eski atama şubesi müdürü Halil Şahin ile görüşmeye gitmiş ve haksızlık yapıldığını sitem etmiş. O da, “1 yıldır bu görevdeyim, bir yıldır yapılan atamalardan vicdanen rahatım; ama son aydaki yapılan görevlendirilmelerden rahatsızım, bizim gücümüzü aşan şeyler var!” diye sitem etmiş. İşte açıkça anlaşıldığı gibi bir bürokrat 1 yıl dürüst kalabiliyor çünkü devamlı baskı yapıyorlar! Yapan da yine üst düzey yöneticiler ve zengin iş adamları… Onların yüzünden devamlı sade ve garip vatandaşlar mağdur oluyorlar! Hesabı Kıyamette ödenecek!

( Nur cemaatinden bir idareci, Eski Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin’i göreve cemaatin getirdiğini itiraf etmiş! Kullanabildikleri kadar yöneticileri kullanıyorlar!)

*        *        *        *        *

Soru 5: Sade vatandaşlar, genel müdür, başkan ,vali, devlet bakanı gibi üst düzey yöneticilerle ne kadar görüşebiliyor ve görüştürmemek için yalan taktik uyguluyorlar mı?

Cevap 5: Genellikle üst yöneticiler, işleri çok olduğundan ve onlar da kendilerinden üst mevkidekilere ve meşhur sanatçılara, zengin işadamlarına itibar ettiklerinden pek sıradan vatandaşa zaman ayıramıyor veya değer vermiyorlar! Ünvanını duyduklarında hakir görüyorlar. Baştan savmak için çeşitli taktik ve metotlar uyguluyorlar. “Şu an makamında yok!”, “Müdür Bey toplantıdalar…”  “Telefona ulaşılamama veya meşgul sinyali verdirme…” gibi  taktikler.

*        *        *        *        *

Soru 6: Politikacılar hangi nefs derecesindedir?

Cevap 6: Politikacıların % 97’si kötülüğü emreden nefs derecesi olan “Nefs-i emmare”dedir. 2.derece nefsi levvame (doğruyu-yanlışı ayırt eden, günah işlediğinde kendini kınayan) , 3.derece nefsi mülhime (İlham alan nefs) ve üst derecede olan çok az siyasetçi vardır. Bunlar arasında Sultan 2.Abdülhamid, Merhum Turgut Özal, Merhum Recep Yazıcıoğlu ve Muhsin Yazıcıoğlu sayılabilir.

*        *        *        *        *

Soru 7: Münafık politikacılar ve idareciler, doğru konuşan, gerçekleri anlatana nasıl davranırlar?

Cevap 7: Doğru konuşanı, acı gerçekleri anlatanı hiç sevmezler. Kendileri gibi münafık personeli severler. Münafık idareciler o kadar basit karakterli ve dönek insanlardır ki dürüst bir kişi  kendilerinin veya sorumlu oldukları kurumun bir zulmünü tenkit ettiklerinde hemen küçük hatalarını büyük suçmuş gibi göstererek veya suçlama yetersiz olursa yalancı şahitlerle iftira atarak şerefsizlik ve alçaklık karakterlerini gösterirler.

*        *        *        *        *

Soru 8: Bir toplumun çoğunluğu bozuksa bazı kurumların çoğunluğu dürüst ve adaletli olabilir mi? Yaygın gerçek nedir?

Cevap 8: Bir toplum yoldan çıkmış fasık ise o toplumdaki kurumların çoğu da paralel olarak bozuktur. İstisna kurum olabilir; bu, mürşid bir velinin dergahı, toplumdan tecrit edilmiş bağımsız bir kurum olabilir. Bunlar da yok denecek kadar azdır. 29 harfin birbirleriyle bağlantısı gibi hepsi birbirinden etkilenir. Kötü ahlak ve zulümler salgın hastalık gibidir.

*        *        *        *        *

Soru 9: Kötü niyetli yöneticiler, hoşlanmadıkları, işlerine gelmeyen, dürüst, adaletli insanlara karşı hangi metotları uygulayıp düşmanlık yapıyorlar?

Cevap 9: Bu metotlar Türkiye’de bir gazetede de yayımlandı. “Ya biat edeceksin; ya susacaksın; ya cezalandırılacaksın (Cezalandırmanın çeşitleri şunlar: kınama, para cezası, kıdem tenzili vb, ya sürgün edileceksin, ya hapsedileceksin, ya şehid edileceksin! ) Türkiye’de Allah yolunda giden tebliğci Cüppeli Ahmet Hoca’ya yapılan komplo ve iftiralar, politikaya bulaşan nur cemaatinin ve polisin de içinde olduğu sivil-resmi birçok kurumun ortaklaşa düzenlediği şeytani bir tuzaktır! Fazla sevinmesinler yakın gelecekteki büyük felaketler ve Kıyamet Savaşı’nda Şeytan çarpmışa dönecekler; ne binalar, ne şehirler, ne uygarlıklar, ne de yapay itibarları kalacak !…

(Cüppelinin Fişini Çektiren Konuşması’ nın Videosu; 5.43 Dk.

10 Aralık 2011’de YouTube Sitesine Yüklenmiş, kesinlikle herkes izlesin!

http://www.youtube.com/watch?v=X5ATn5ccLeE

         *        *        *        *        *

Soru 10: Bu münafıklık alametleri olan yani yalan söyleyen, söz verdiğinde sözünü tutmayan, emanete hıyanet eden, hoşlanmadığı bir insanın küçük hatalarına karşı düşmanlıkta aşırı giden, iftira atan, hile yapan bu münafıkların lakabı nedir?

Cevap 10: “Şeytanın hizmetkarı” dır.

*        *        *        *        *

Soru 11: Günahlardan arınmak ve bozuk toplumdan korunmak için ne yapmak lazımdır?

Cevap 11: Önce helal rızık kazanmak gereklidir. Büyük günahlardan uzak durmak lazım. İbadete ve duaya devam edip zalimlerden, münafıklardan, kötülük ve ahlaksızlık içeren kurumlardan uzak durmak gerekir! Ashab-ı Kehf ve Ashab-ı Rakim’in hallerini hatırlamak lazım!  Allahü Teala çok zor durumlarda ya Hızır a.s.’ı gönderiyor ya da bir mucize yaratıyor salih kullarına…

EDİTÖRÜN EK NOTU:

Soru 12: Bir olayda haklı bir insan veya tebliğci, defalarca hem açıklamalarla hem kanıtlarla gerçeği bildirdiği halde, muhatap olan kişi veya kurum duymamazlıktan, anlamamazlıktan geliyorsa, Kutsal Kitap Kur’an’da bunları tarif eden ayet var mıdır?

Cevap 12: Kur’an-ı Kerim A’raf Süresi 179. Ayet tam bunları anlatıyor:

Andolsun ki, cin ve insanlardan bir çoğunu cehennem için yarattık. onların kalpleri vardır, onunla gerçeği anlamazlar, gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. İşte bunlar hayvan gibidirler, hatta daha aşağıdırlar. İşte bunlar hep o gafillerdir!

(Kur’an-ı Kerim, A’raf Süresi 179.ayet)

SONSÖZ: Kıyametin ilk büyük alameti Kurtarıcı Mehdi (a.s.) çıkana kadar, bilhassa Müslümanlar ve bütün diğer insanlar dürüst ve adaletli yönetimlerden yoksun, bu yüzden mahzunlar ve dertleri büyük! İnşaallah Allah’ın lütfu ve evliyanın himmeti mazlumlara yetişsin!  Allah’a emanet olunuz müminler!

Özgür Radyo

Görsel

Reklamlar

DJINNS (ENGLISH) !.. AND TURKISH

     magic lamp_sihirli lamba

Throughout the centuries, long before the time of pharaohs and kings, djinns were the ruler of universe! They are the earliest inhabitants of universe. God created them before humans. When one of their tribe jinn shaitan disobeyed god,

they had thrown out of heaven to earth.
Djinn used to know all about to be happened in universe as they used to hear from angels. Djinn are magical beings

whereas most mortals were formed by the creator from earth mixed with other elements they were formed from smoke and fire and in the distant past,the different tribes had a lot of interaction with mortals and jinn were known to take them as slaves, teachers, students, lovers, worshippers, and food.

There are six major tribes of djinn. Jinn are the most common, and often interact with mortals. Djinn are also called commonly as jinnat, jinn, jinni and genie.

Jinn in islam are mentioned in Quran and majority of them converted to islam. Jann often make their homes in oases in the desert.

Marid are few in number, But very powerful. They

tend to live near the coast.

Ifrit are more common, and tend to be violently opposed to mortals. Their allies the shaitan live in the mountains and underground. The ghul are the most base and depraved of the djinn,and prey on both the living and the dead. Ifrit are among

the most powerful of the tribes and they are extremely violent towards mortals they make their homes in abandoned or desolate places, and will attack any Who disturb them without hesitation? Iblis was a great leader of the ifrit who was corrupted by a demon.
Today they are still the tribe that interacts most with infernal powers. Ifrit can appear as a dog, a great tornado of dust, A magical camel made of sand, or a giant scorpion or serpent spitting fire. Only the most experienced of mortals has any chance of surviving an encounter with an ifriti. They are vulnerable to iron.

Jann are allies of the jinn, though they are more conservative and have fewer interactions With mortals than the jinn. They are more individualistic, but as a whole have aided mortals more than not. They were among the first djinn with whom Mortals Came Into Contact, for many of those live in oases. Caravans could prosper or become lost and die at their whim.They can take the form of a white camel or a whirlwind of

sand.

Their greatest enemies are the ghul. They are vulnerable to copper. Like the ifrit, ghul are wholly corrupted by the infernal powers. Though they are very intelligent, they are entirely driven by a crazed lust to feed. They stalk the wastes between cities, preying on both living people and dead bodies. Many seek out grave sites to devour the newly fallen. However they are very superstitious, and may be tricked because of this. Ghul often appear as pilgrims in order to join caravans.
But will openly attack individuals or small groups. They may also appear as whirlwinds or as vultures. Almost all ghul are female. They are vulnerable to iron.

The marid tribe is the smallest among them, but it is also the oldest and its members the strongest. They usually live near the coast, and are masters at controlling the weather.
Sailors do well not to anger these spirits. Some are partial to

mortals, while others react violently to them. However they are

not on friendly terms with the ifrit. Many centuries ago the

marid saved the jinn from being destroyed by the ifrit and the shaitan. And the ifrit have born a grudge since then. A marid djinn can take the form of a waterspout traveling across the water, or of a porpoise, horse, or old man as they are vulnerable to both copper and iron.

On the other hand shaitan are the second oldest tribe and allied with the ifrit and ghul they are master deceivers who delight in manipulating mortals and other to their own ends. However they are also very proud, and this can be used against them. Many had human worshippers in ages past. Shaitan makes their homes in the mountains and deep underground. They can take the form of a cloud of smoke, a jackal, or a black camel. They can also appear as beautiful women, though always with some part of An animal somewhere on their bodies. They often use disease as a weapon.
Read more about Djinn and about invocation Click here

http://www.djinnnames.com/
Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Nisar_Akhtar
Read more:

http://criticalbelievers.proboards.com/ index.cgi?board=legends&action=display&thread=7017#ixzz1yxVJYlqY

Posted by Zahra Rania

***********************************************************************

CİNLER (TURKISH)!..

  amazing creature_Is it genie

Yüzyıllar boyunca, Firavunlar ve krallar döneminden çok önce cinler,evrenin hakimiydi! Onlar,evrenin ilk sakinleridir. Tanrı onları insanlardan once yarattı. Onların kabilesi cinden olan şeytan Tanrı’ya itaatsizlik etti, onlar Cennetten yeryüzüne kovuldu.

Cinler, evrende olacak her şeyi meleklerden duydukları için bilirlerdi. Cinler sihirli varlıklardır, halbuki birçok ölümlü yaratık, Yaratıcı tarafından, diğer elementlerle karışık yeryüzünden oluşturulmuştur. Onlar dumandan ve ateşten yaratılmışlardır ve çok eskiden farklı kabilelerin insanoğlu ile bir çok etkileşimi vardı ve cinlerin onları köleler, öğretmenler, öğrenciler, aşıklar, ibadet edenler ve yiyecek olarak götürdükleri bilinmektedir.

Cinlerin başlıca 6 kabilesi vardır. Cinler en yaygın olanlardır, ve insanoğlu ile etkileşirler. Cinler üstelik yaygın olarak cinnet, cin,cinni ve genie olarak ta adlandırılmaktadır.

İslam’da cinler Kuran’da bahsedilir. Ve onların çoğunluğu İslam’a geçmiştir. Canlar çoğu zaman evlerini vahalarda ve çöllerde kurarlar.

Maridler sayıca azdır; fakat çok güçlüdürler. Onlar kıyılara yakın yaşamaya eğilimlidirler.

İfritler çok yaygın olanlardır ve ölümlü yaratıklar olan insanoğluna karşı sert şekilde muhalif olmaya eğilimlidirler.
Onların müttefikleri şeytanlar dağlarda ve yeraltında yaşarlar. Gulyabaniler (mezar hırsızları) en alt kısmıdırlar ve cinlerden bozulmuş olanlardır, ve hem canlılar hem de ölüleri avlarlar.

İfritler kabilelerin en güçlü olanları arasındadır ve onlar ölümlülere karşı son derece şiddetlidir,onlar evlerini terkedilmiş ve ıssız yerlerde kurarlar, ve kendilerini rahatsız edenlere karşı tereddütsüz saldıracaklardır. İblis bir şeytandan yozlaşmış ifritlerin büyük bir lideriydi.

Bugün onlar hala birbirini şeytani güçlerle çok etkileyen bir kabiledir. İfritler bir köpek, büyük bir toz kasırgası, kumdan yaılmış büyülü bir deve, dev bir akrep veya (ateşi körükleyen iri yılan olarak görünebilir. Sadece ölümlülerin en deneyimli olanlarının bir ifritle karşılaşmaya hayatta kalma şansı vardır.

Onlar saldırıya açıktırlar.

Canlar cinlerin müttefikleridir,yine de insanlara çok ılımlı ve cinlerden daha az etkileşimleri vardır. Daha ferdiyetçidirler, fakat bir bütün olarak hiç olmaktansa fanilere yardım etmişlerdir. Onlar vahalarda yaşayanlar için, fani insanoğlunun temas kurduğu ilk cinler arasındaydı. Kervanlar onların kaprisiyle zenginleşebilir veya kaybolabilir ve ölebilir.
Onlar beyaz bir deve veya kum kasırgası şeklini alabilir.

Onların en büyük düşmanı gulyabanilerdir. Onlar işbirliği yapmak için zayıf savunmasızdır.İfritler gibi, gulyabanilerin de tamamen korkunç güçlerle ayarları bozulmuştur. Herşeye ragmen onlar çok zekidirler , tamamen çılgın bir beslenme arzusuyla güdülenirler. Onlar şehirler arasındaki atıklarda hem canlı bedenler hem de ölü bedenler üzerinde avlanarak sessizce hareket ederler. Yeni yerleştirilmiş olanları hırsla yemek için mezar yerleri arayıp bulurlar.Bununla beraber onlar çok batıl inançlıdır, ve bu yüzden oyuna getirilebilirler. Gulyabaniler çoğu zaman kervanlara katılmak için hacılar olarak görünürler. Fakat açıkça bireylere veya küçük gruplara saldırırlar. Üstelik kasırgalar veya akbabalar olarak ortaya çıkarlar. Neredeyse bütün gulyabaniler dişidir. Saldırıya açıktırlar.

Marid Kabilesi onlar içinde en küçükleridir, ama aynı zamanda en yaşlılarıdır ve üyeleri en güçlü olanlardır. Onlar genellikle kıyılarda yaşarlar ve havayı kontrol etmede ustadırlar. Denizciler bu hayaletleri kızdırmamak için iyi davranırlar. Bazıları insanlığa düşkün iken, bazıları da onlara şiddetle tepki gösterirler. Bununla birlikte ifritlerle dostça ilişkide değildirler. Asırlar once Maridler, cinleri ifritler ve şeytan tarafından yok edilmekten kurtarmışlardır. Ve o zamandan beri ifritlerin bir kini olmuştur. Bir marid cini, onlar hem işbirliğine hem de saldırıya açık olduğundan suyun karşısına geçen bir su hortumu veya yunus benzeri bir balık, at veya ihtiyar adam şekli oluşturabilirler.

Diğer yanda şeytan ikinci en eski kabiledir ve

ifritler ve gulyabanilerle müttefiktirler. Fanileri ve diğerlerini kendi amacı doğrultusunda yönlendirmekten zevk alan baş aldatıcılardır. Bununla birlikte üstelik çok gururludurlar ve bu

onlara karşı kullanılabilir. Geçmiş çağlarda birçoğu, tapınan insanlara sahipti. Şeytan onların evlerini dağlarda ve derin yer altında yapmaktadır. Bir duman bulutu, bir çakal veya siyah bir deve şekline girebilirler. Aynı zamanda, genellikle vücutlarının bir yerinde bir hayvanın bazı parçasıyla birlikte güzel kadınlar olarak ta görünebilirler.

Onlar çoğu kez bir silah olarak hastalık kullanırlar.

Cinler ve konuya atıf hakkında daha fazla okumak için buraya tıklayın (click here)

http://www.djinnnames.com/
Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Nisar_Akhtar

Read more: http://criticalbelievers.proboards.com/index.cgi?board=legends&action=display&thread=7017#ixzz1yxVJYlqY

Gönderen: Zahra Rania

            TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER…

   Görsel

Herkese merhaba! Uluslar arası haberleşmede bir şey dikkat çekici; Çoğu kimse hep sunum yapmayı,kendi fotoğraflarını göstermeyi ve kendisine ilgi gösterilmesini istiyor; ama kendisi başkalarına ilgi göstermiyor,bu bencilliğin ta kendisidir!

Biz daima insanlığı sevdik ve onların kurtuluşu için çabaladık! Bize ilgi gösteren, bilgi ve öğüt veren, yardım eden ve insanlığa iyiliksever olanlara şimdi içtenlikle teşekkür ediyoruz. İyilikleri unutmayacağız. Biz, sizin özel öğüdünüzü dinlemeye hazırız…

Gerçekler, önyargısız ve 360 derece bakış açısıyla öğrenilir. Bir partinin, grubun, mezhebin vb. fanatikleri gerçekleri öğrenemez ve ispatlansa bile gerçekleri kabul etmezler!

Birisi bize, “30 yıl Kainatı ve olayları incelediniz.Dünyada en değerli şey nedir?” diye sorarsa, “Mümin ve iyiliksever bir insanın kalbidir!” deriz.

Neden bu Dünyaya geldiğimizi düşünerek  öğrenmeye meraklı olarak herkesin kurtuluşa ermesini diliyoruz.Selamlar,

Kardelen Kütüphane Takımı, 20 Mayıs 2012

                THANKSGIVING AND GOOD WISHES…

   Görsel

Hello everybody! There is something attracting attention on International communication; Most people like to make presentations, to show their photos and to be held in reputation; but oneself  doesn’t get interested in others, this is lump of selfishness!

We always loved humankind and made efforts for their salvation. We sincerely thank to those who showed interest in us, given information and advice , helped and those who are benevolent to mankind! We will never forget the kindnesses. We are ready to hear for your special advice.

The facts are discovered by the point of view unprejudiced and of 360 degrees. Fanatics of a party, group, a sect or etc. can’t  discover the truth and they don’t acknowledge the facts even if they are proved!

If someone asks us, “You have discovered the cosmos and events for 30 years. What is the most precious thing in the world?”  We reply that it is the heart of faithful and benevolent human.”

Wishing everybody who are curious in learning reach the salvation while considering why have we come to this world ! Kind regards.  

Library Snowdrop Team, May 20, 2012

NEREDEYSE BÜTÜN KURUMLAR KOMPLOCU; KARA ŞÖVALYE MACERASINDA MÜTHİŞ GÖRÜŞLER…

PALYAÇO JOKER İLE HARVEY’İN KONUŞMASI

        Dark Knight

Harvey Dent, hastanede yaralı yatarken Joker hemşire kılığında geliyor.

Joker : Merhaba! Seninle aramızda dargınlık olmasını istemiyorum Harvey. Sen ve Rachel kaçırıldığında ben Gordon’un kafesindeydim.O patlayıcıları ben patlatmadım.

Harvey: Senin adamların, senin planın…

Joker : Sence ben plan yapabilecek biri miyim? Ne olduğumu biliyor musun? Arabaları kovalayan bir köpeğim. Arabayı yakalasam ne yapacağımı bilemem. Anladın mı, ben sadece yaparım.

Mafyanın planları olur, polislerin planları olur, Gordon’un planı olur. Bunların hepsi de komplocudur. Durmadan küçük dünyalarını kontrol etmeye çalışırlar. Ben komplocu değilim. Komploculara bir şeyleri kontrol etmeye çalışmanın ne kadar zavallı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Yani söylediklerimde samimiyim, yaklaş.

Sen ve kız arkadaşının olayı kişisel değildi. Gerçeği söylediğimi sen de biliyorsun.

O komplocular sizi bulunduğunuz yere getirdi. Sen de komplocuydun, planların vardı. Sonuçta olanlara bir bak. Ben her zaman en iyi yaptığım şeyi yaptım. Senin küçük planını aldım ve sana karşı çevirdim.

Birkaç bidon benzin ve birkaç mermiyle şu şehre neler yaptığıma bir bak. Biliyor musun neyi fark ettim.? Her şey plana göre gittiğinde kimse paniklemiyor.Plan korkunç olsa bile. Mesela yarın basına “bir çete üyesi vurulacak” veya “bir kamyon dolusu asker havaya uçacak” desem kimse paniklemez çünkü hepsi planın bir parçası. Fakat “küçük bir belediye başkanı ölecek”, desem herkes birden kafayı yiyor!

O yüzden biraz anarşi şart. Mevcut düzeni sarsınca her şey birden kendiliğinden kaosa dönüyor. Ben kaosun elçisiyim. Ve kaos neye dayanır sence? Korkuya. (veya o, kurallara uygun, adilanedir.)

(Harvey, ‘Yaşarsın veya ölürsün’ seçenekli yazı-tura atmak zorunda kalıyor; yaşıyor. )

Joker : İşte şimdi birbirimizi anladık!

* * * * * * *

KAYNAK: THE DARK KNIGHT (KARA ŞÖVALYE, ABD, 2008

        2012-Kötülüklere Karşı Savaş

From: OzgurZulkarneyn@linuxmail.org,

              23.02.2012

İLAHİ SİSTEMİN GÜCÜ VE HİKMETLERİNE PEK İNANMAYAN TÜRK DEVLETİ’NE ÇAĞRI

Uzun zamandır yaşadığınız birçok musibetin ve uluslar arasında Türk Devleti’nin itibar kaybetmesinin, Fransa’nın Ermeni Soykırımı Tasarısını kabul ederek Türkiye’ye iftira atmasının hikmeti nedir biliyor musunuz?

Binlerce kurum, binlerce ajan size bağlı çalışıyor ama İlahi Sistemin nasıl çalıştığını maalesef anlayamamaktan ziyade inanmamışsınız! Çünkü size “kırmızı alarm” mesajı gönderenlerle hiç ilgilenmediniz!

Birçok resmi kurum haksızlıklar karşısında susar veya kendi vatandaşlarına atılan iftiralara duyarlı olmayıp yüz çevirirse, zalim idarecileri desteklerse, aynı derdi İlahi Adalet Türk Devleti’ne vermiştir !

                 Noble snowdrops_Asil Kardelenler 

Tıpkı resmi kurum idarecilerinin gerçekleri inkar ettiği gibi İsrail de Mavi Marmara Gemisi’nde öldürdüğü 9 insan için ne özür dilemiş ne de tazminat ödemiştir!

28 Aralık 2011’de Şırnak Uludere’de hangi mazeretle olursa olsun 34 vatandaşını hava operasyonunda öldürmekle veya ABD’nin insansız uçağı predatörlerin öldürmesi karşısında hiç bir şey yapamamakla devlet büyük bir itibar kaybetmiştir!

Son olarak Fransa’nın 23 Ocak 2012’de Ermeni Soykırım Tasarısı’nı kabul ederek tarihi bilgi ve belgelere karşın Türkiye’ye iftira atması, kendi vatandaşlarına iftira atan, tazminat ödemeyen devlete İlahi Adalet’in bir karşılığıdır…Çektiğiniz bunca eziyet, masraf,mücadeleye karşı gerçeği kabul ettirebildiniz mi? Edemediniz…İşte aynısını kamu yöneticileri sade ve mazlum vatandaşlara yapıyor. Çoğu Konya resmi kurumlarında olan ve http://kardelenx2012.wordpress.com sitesinde bildirilen 48 yolsuzluktan Özcan Ailesi’ne yapılan, (ikisi özel kurum ve sivil vatandaşların) yaklaşık 23 kadar haksızlık için raporda belirtilen miktarda tazminat (50 bin+60 bin) ödediğiniz gün ülkenin üzerindeki lanetli manevi kara bulut kalkacaktır!

Çok düşündük;hayatta birçok mesele küçük görülmemelidir. Bütün kötülükler bir virüs gibidir; bazen bütün ülkeyi helak edebilir!.. Henüz büyük felaketler ve 3. Dünya Savaşı başlamadı. Kolay olan yanlış değil, zor olan doğru yapıldığı gün, ruhlar aydınlanacak ve yol açık olacaktır! Allah’ın yönettiği göklerin ve yerin orduları dürüst iyilikseverlere yardımcı olacaktır!

Pek çok kişi Allah’a inandığını söyler ama güvenmez.Mazlum kardelenler Allah’a inanır ve güvenirler.Bir zaman içime doğan ilhamda,Allah c.c. tarafından ,“Celalim hakkı için onlardan intikamınızı alacağım!”diye belirtildi.Yıllarca ilim öğrendiniz,İlahi Adaletin nasıl işlediğini fark etmeniz lazım.

Gerçekleri bildiren veya haklarını isteyen insanların cezalandırıldığı ülkeler asla kurtuluşa ermezler!

Sadece algılamanızı, inanmanızı ve desteklemenizi istiyoruz.

27 Ocak 2012 Cuma

P.K. 269, Nalçacı 42001 KONYA Özcan Ailesi adına Memduh ÖZCAN

Öğretmen Yazar

TAZMİNAT İÇİN:M.Özcan, T.İş Bankası,Konya Şube, Iban No: TR130006400000145001742451

DİPNOT: Yüzyılın Fırtınası 1 ve 2 filmlerindeki kasabanın şerifiyle aynı ruha sahibiz !

                 Solidarity_Dayanışma~1

 

2012-12-21-Kalp gözü kör olup nefsani arzularla teraziyle adaleti sağladığını sanan kurumlara mesaj

2011-05-31_01_100 Kurum ve Kişiye Müracaat Sonuçları İnsanlık ve Adaletin Olmadığını İspatlıyor.jpg

2011-05-31_02_100 Kurum ve Kişiye Müracaat Sonuçları İnsanlık ve Adaletin Olmadığını İspatlıyor.jpg

2011-05-31_03_100 Kurum ve Kişiye Müracaat Sonuçları İnsanlık ve Adaletin Olmadığını İspatlıyor.jpg

Devam ediyor…

BASIN KURUMLARI DA POLİTİKACILAR GİBİ GERÇEKLERİ ÖRTBAS EDİCİ VE KORKAK…

ÖNCE SONUÇ !!!

20 Basın kurumundan 8’ i acı gerçekleri içeren yorumları yayımlamış, bu cesur yayıncıların oranı % 40 ediyor;

Yorumları yayımlamaya korkanların,uygun bulmayanların oranı % 60 ediyor.

Yani bir ülkenin zalim olduğunu ve insanların haklarını isteme özgürlüğü olmadığını şuradan anlayabilirsiniz: Kişiler ve kurumların çoğu acı gerçekleri anlatmaya korkuyorsa veya zararlara uğruyorsa o ülkede zalim derebeyleri hakimdir! Sorun delil yokluğu da değildir,her taraf kanıtlarla dolu! Zarara uğruyoruz,sakıncalı diye her pislik karşısında dilsiz şeytan mı olacağız? Nitekim çoğu kimse öyle olmuş!… Yaklaşık 200 milyar galaksinin, 7 milyar insanın,tahminen 56 milyar cinin ve sayısı meçhul uzaylıların Rabbi, “Zulmedenlere meyletmeyin;yoksa size ateş dokunur!” diye Kuran’da uyarıyor, ama gazeteciler de dahil halkın büyük çoğunluğu, zenginlerin,mevki sahiplerinin ve ünlülerin peşinden,kuyruğundan ayrılmıyor! Hep onları haber yapıyor,mazlumları umursamıyor! Bu ateş, 3.Dünya Savaşı’nda ve Cehennemde hak edenlere dokunacak!!! Tarih boyunca ne değişti? Aslında hiçbir şey değişmedi! 50 bin yıl önceki insanoğlunun genel karakteri neyse bugün de aynı! Şu 3 şey,insanlığı büyülüyor ve peşinde koşturuyor: 1.Para/mal 2.Güç/makam 3. Şöhret. “Gariplerin dostu, Allah c.c. ve Rasulüdür” gerçeği yankılanıyor!

Cesur gazetecileri ve adalet savaşçılarını tebrik ediyoruz!

     2010-FBI visited Town of Nome 2000  and Anchorage353 in Alaska

1- “O KOMUTANLA İLGİLİ SKANDAL İDDİA” HABERİNE YORUM

DERİNKULİS.COM SİTESİ ; 28 Temmuz 2011

http://www.derinkulis.com/haber/o-komutanla-ilgili-skandal-iddia-39492.htm

Merhaba!100 kadar yolsuzluğu inceledik;Gerçeklerin tespit edilmesinde,kanıt bulunmasında sorun yok!Esas sorun;halkın % 95’inin korkak olması ve doğruyu açıklayan cesurlara da ya ceza verilmesi ya da şehid edilmesi.Bu,tarih boyunca süregelen gerçek!Gerçek imanlı, cesur olanlar yılmaz!13 Şehit olayında devlet,yalaka ve korkak değil 10 kişilik savaşçı müfettiş görevlendirmeli!Çoğu Konya’da olan 32 yolsuzluğu da http://kardelenx2012.wordpress.com sitesinde inceleyin!Herkes ne ekerse onu biçecek!

SONUÇ: Yayımlandı.

YORUM BAŞLIĞI: KIRMIZI ALARM veya İŞLER GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR!

BU YORUM AŞAĞIDAKİ 9 SİTEYE GÖNDERİLMİŞTİR.

Yıllarca olayları inceledik.Hz.Muhammed’in bildirdiği İslam Dini’nin veya Müslüman olmasa bile güzel ahlakın yaşanmadığı toplumlarda,her türlü ahlaksızlık ve adaletsizliğe rastlanmaktadır.Türkiye’de sadece TSK’nın kötü gelenekleri ve uygulamaları değil,resmi kurumların da birçok yolsuzlukları Kıyamet alametlerindendir.Kurumların yaptığı yaygın 5 kötülük:1.Yalan 2.Hile 3.Sahtekarlık 4.Hırsızlık 5.Taraftarlık 32 Yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com’da inceleyin.

2. “ 4 paşanın ortak özelliği: Başarısızlık” Haberine YORUM:

http://www.habervakti.com/?page=news_details&id=52018

SONUÇ: Yayımlandı.

3. “4 Ayrılık, Jet Atama” Haberine YORUM:

http://www.aksam.com.tr/4-ayrilik,-jet-atama–58042h.html ,

SONUÇ: Yayımlandı.

4. “TSK’da Deprem Manşetlerde” Haberine YORUM:

http://haberler.com/tsk-da-deprem-mansetlerde-2900904-haberi/

SONUÇ: Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

5. “Koşaner’den zehir zemberek veda mesajı” Haberine YORUM:

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1058150&Date=30.07.2011&CategoryID=77

SONUÇ: Yayımlandı.

6. *Emeklilikler için ne dedi?” Haberine YORUM:

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/07/30/kriz-yok

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

7. ‘Dünkü yaşananlar şüphesiz ki kendi çapında olağanüstü bir durumdur’ Haberine YORUM:

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/18377536.asp?gid=381

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

8. * “Köşeler ne diyor? “ Haberine YORUM:

http://www.habervaktim.com/haber/195437/koseler_ne_diyor.html

SONUÇ:İlk Yarısını yayımlayıp önemli ikinci bölümü yayımlamadığından “Yayımlamadı” sayılır. (31.07.2011; 23:00)

9. *AKP, İmamın ordusunu kurmak istiyor” Haberine YORUM,

VATAN GAZETESİ WEB SİTESİ, 31.07.2011

http://haber.gazetevatan.com/akp-imamin-ordusunu-kurmak-istiyor/391614/9/Manset

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

10. *Doğum Sancısı (TSK’da Kuvvet Komutanlarının Değişimi) Haberine YORUM:

http://www.milligazete.com.tr/haber/dogum-sancisi-211332.htm

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00

                                  * * * * * * *

 supernatural-03

11. “İSTANBUL SALLANDI” HABERİNE YORUM:

SERHABER.COM SİTESİ, 26.07.2011

http://www.serhaber.com/-3007-istanbul-sallandi.jsp

Bu anlatacağımıza sufiler ve evliya inanır. Biz birkaç yıldan beri zulmeden kişi ve kurumlara karşı Allah yolunda mücadele ettik. Bu 26 Temmuz 2011 tarihinde Sanal Kardelen Kütüphane editörlerinden Konyadaki arkadaşlarımız tam 17 kuruma kul haklarını ödemesi için faks gönderdiler. Yüce Mevla birçok duamızı kabul etti; hem İstanbul’u, hem Konya’yı 27 Temmuz 2011’de sallayarak uyardı,tıpkı 2009 Eylülünde olduğu gibi. Fakat nerede öğüt alan ?! Gizemli gerçekler için https://librarysnowdrop.wordpress.com ,”Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır; Allah azizdir,hakimdir.” Ö. Zülkarneyn

     SONUÇ: Yayımlanmadı; 02 Ağustos 2011, Saat:23:00

12. “’ALTIN ÇAĞ’I BİLEN NOSTRADAMUS’A GÖRE YÜKSELEN YILDIZ TÜRKİYE!” HABERİNE YORUM:

MİLLİYET GAZETESİ SİTESİ, 01.08.2011

http://ekonomi.milliyet.com.tr/-altin-cag-i-bilen-nostradamus-a-gore-yukselen-yildiz-turkiye-/ekonomi/ekonomidetay/01.08.2011/1421182/default.htm , 01.08.2011

YORUM TARİHİ VE SAATİ: 01.08.2011, 17:00

SIRLAR-1

Biz gizemli gerçeklerle ilgileniriz.2011 Kasımında Dünyanın 5.hakimi Mehdi a.s’ın çıkacağı hesaplanmış.Öngörüme göre 2012’de bazı uzaylılar ona biat etmeye gelecekler.

http://kardelenkutuphanelibrary.spaces.live.com Sitesinde 25.12.2009 tarihindeki mesajın ‘TÜRKÇE DUA’Bölümünde,“1999’dan 2009’a 10 yıl geçti. Sapıtan çoğu kimse tekrar İlahi azabı görmek istiyor!” diye sitem vardı.

SIRLAR-2

Bu dua ve öngörü 19 gün sonra 13 Ocak 2010 tarihinde Amerika Kıtası’nda Haiti’de depremle gerçekleşti.230 bin kişi öldü.Bunun 1999-Marmara Depremine benzediği açıklandı.

Birkaç yıldan beri zulmeden kişi ve kurumlara karşı Allah yolunda mücadele ettik.Bu 26 Temmuz 2011 tarihinde Sanal Kardelen Kütüphane editörlerinden Konyadaki arkadaşlarımız tam 17 kuruma kul haklarını ödemesi için faks gönderdiler.

SIRLAR-3

Yüce Mevla birçok duamızı kabul etti;hem İstanbul’u, hem Konya’yı 27 Temmuz 2011’de sallayarak uyardı,tıpkı 2009 Eylülünde olduğu gibi.

Fakat nerede öğüt alan ?!Gizemli gerçekler için https://librarysnowdrop.wordpress.com ,”Göklerin ve yerin orduları Allah’ındır;Allah azizdir,hakimdir.”Özgür Zülkarneyn

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

13- ALLAH ZALİMLERİ SEVMEZ! ,YENİ KONYA GAZETESİ, 11.08.2011

http://www.konyapostasi.com.tr/2888-allah-zalimleri-sevmez.html

YORUM:11.08.2011 Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

     EY HALKIMIZ,ACI GERÇEKLERLE YÜZLEŞMEYİ Mİ YOKSA DİLSİZ ŞEYTAN GİBİ KORKMAYI MI SEÇİYORSUNUZ?

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 32 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,bırak artık!” der.Bu mesajı Dünyaya yaymalıyız. Kardelen Grup, 11.08.2011

SONUÇ: Yayımlandı

14-“DAVUTOĞLU: ESAD’IN SAYILI GÜNLERİ KALDI” HABERİ,

MERHABA GAZETESİ,10.08.2011

http://www.merhabahaber.com/haber/49297/Davutoglu_Esadin_sayili_gunleri_kaldi.html

YORUM GÖNDERME: 11.08.2011; Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

     ARAP ÜLKELERİNDE ZULÜM VAR DA TÜRKİYEDE YOK MU?

     Bakan Davutoğlunu her zaman Suriye Dış İşleri Bakanı karşılarmış,bu sefer bakan yardımcısı karşılamış,tıpkı başka açıdan İsrail’in yaptığı gibi hakir görmek.Hikmeti aşağıdadır;

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 32 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,bırak artık!” der.Bu mesajı Dünyaya yaymalıyız. Kardelen Grup, 11.08.2011

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

15- “SURİYE İLE ABD’Yİ RAHATSIZ EDEN ANLAŞMA” HABERİ,

Memleket Gazetesi, 11.08.2011

http://memleket.com.tr/news_detail.php?id=109449

       YORUM GÖNDERME: 11.08.2011; Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

       ARAP ÜLKELERİNDE ZULÜM VAR DA TÜRKİYEDE YOK MU?

       Bakan Davutoğlunu her zaman Suriye Dış İşleri Bakanı karşılarmış,bu sefer bakan yardımcısı karşılamış,tıpkı başka açıdan İsrail’in yaptığı gibi hakir görmek.Hikmeti aşağıdadır;

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 32 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,bırak artık!” der.Bu mesajı Dünyaya yaymalıyız. Kardelen Grup, 11.08.2011

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

16- “DOĞAN, BAŞARILI ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ” HABERİ

YENİ MERAM GAZETESİ, 12.08.2011

http://www.yenimeram.com.tr/haberdetay.php?haberID=8399

YORUM GÖNDERME: 12.08.2011; 18:30 Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

       SADECE BİLGİ SINAVLARINDAKİ BAŞARILARLA GURURLANMAK, POLİTİKACILARI KUL HAKLARINDAN KURTARIR MI?

       Bilgi sınavında başarılı öğrencileri kutlar, öncelikle iyi ve adaletli insan olmalarını dileriz.Bilgili olmak,güzel ahlaklı ve adaletli olmaktan sonra gelir;maalesef bozuk toplumlar para,güç ve şöhreti temel ilke edinmişlerdir.

Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin ve Vali Aydın Nezih Doğan,2.nefs derecesi olan Nefs-i Levvamede olsalar yaptıkları haksızlıklarda kendini kınar,kul haklarını öderlerdi!

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 32 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,neyi değiştirebilirsin,sen zararlı çıkarsın!” der.Bu mesajı yayın!

SONUÇ:Yayımlandı.

17- “EN BAŞARILI PROJE: AK PARTİ” HABERİ

İNTERNETHABER.COM SİTESİ; 14.08.2011

http://www.internethaber.com/en-basarili-proje-ak-parti–11887y.htm

Yorum Tarihi: 15.08.2011 GMT: 18:00 Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

       DÜNYADA DÜZENLER DEĞİŞİP GELİŞMELER GÖRÜNSE DE MAZLUM SINIFLARIN HALİ HİÇ DEĞİŞMİYOR!

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 45 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,neyi değiştirebilirsin,zararlı çıkarsın!” der.Bu mesajı Dünyaya yaymalıyız.Kardelen Gruptan Özgür Zülkarneyn

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

18-“BATAKLIKTAN KURTARIN” HABERİ

KONAJANS.COM SİTESİ 11 AĞUSTOS 2011 PERŞEMBE 21:36

http://www.konajans.com/news/6328/Batakliktan-kurtarin.html ,

Yorum Tarihi: 15.08.2011 GMT: 19:00 Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

       DÜNYADA DÜZENLER DEĞİŞİP GELİŞMELER GÖRÜNSE DE MAZLUM SINIFLARIN HALİ HİÇ DEĞİŞMİYOR!

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 45 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,neyi değiştirebilirsin,zararlı çıkarsın!” der.Bu mesajı Dünyaya yaymalıyız.Kardelen Gruptan Özgür Zülkarneyn

SONUÇ:Yayımlandı.

19- “BİZİ YALNIZ BIRAKTINIZ” HABERİ

TARAFSIZ HABERCİ.COM SİTESİ; 09.05.2011

http://tarafsizhaberci.com/haber-1089-Bizi-yalniz-biraktiniz.html

Yorum Tarihi: 15.08.2011 GMT: 20:00 Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

“NE EKERSEN ONU BİÇERSİN!” ZALİMİN TARAFINI TUTANA ATEŞ DOKUNUR!

Biz iyi ve haklı insanları hep destekledik;ama hiçbir devlet bürokratı ve halk bizi 30 haksızlığa karşı desteklemedi.Ateş düştüğü yeri yakıyor!

Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 45 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir, “Boşver,neyi değiştirebilirsin,zararlı çıkarsın!” der.Bu mesajı Dünyaya yaymalıyız.Kardelen Gruptan Özgür Zülkarneyn

SONUÇ:Yayımlanmadı.(16.08.11; GMT 21:00)

20- “YAZICIOĞLU KAZASINDA ŞOK İFADE” HABERİ

BUGÜN GAZETESİ SİTESİ, 15.08.2011

http://www.bugun.com.tr/haber-detay/166163-yazicioglu-kazasinda-sok-ifade-haberi.aspx

Yorum Tarihi: 15.08.2011 GMT: 20:00 Yorumlayan: Özgür Zülkarneyn

1-KARANLIK GÜÇLER,ŞEYTANIN LABİRENTİ POLİTİKADA MASKELERLE GEZİYORLAR!

İsrail,ABD,Rusya,Çin gibi ülkeler zalimlikle meşhurdur.Failler,özel bir Yahudi grubuyla,materyalist Ergenekoncular! Bununla beraber son peygamberden bugüne Müslümanlar en çok münafıklardan çile çekmiştir,onlar her yanımızda…

2-Özcan Ailesi’nin 10 yıl boyunca 20 haksızlık için yaptığı 73 müracaata sağır ve kör gibi davranan suçlu-günahkarlar yaptıklarının boşa gittiğini Cehennem karşısında anlayacaklar!

3-İnsanlık ve adaletin olmadığına dair tecrübelerinizi artırmak için 45 yolsuzluğu http://kardelenx2012.wordpress.com adresinde inceleyin! Onurlu kişilerin insan hakları için mücadelesi Kıyamete kadar bitmez!Münafık ise zulme rıza gösterir,

“Boşver,neyi değiştirebilirsin,zararlı çıkarsın!” der.

SONUÇ:Yayımlandı.

17Ağustos 2011

Özgür Zülkarneyn,

Mehdi a.s.’ın öncü birliğinden Gizemli Süvari 

İnsanlık Afrika’da ölüyor !

            adsız

28.07.2011

Afrika Boynuzu’ndaki kuraklığın yaklaşık 12 milyon kişiyi etkilediği bildiriliyor. Onbinlerce kişinin komşu Kenya ve Etiyopya’daki mülteci kamplarına kaçtığı Somali’de ise durum gittikçe kötüleşiyor. Bölgede çalışmalarını sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı acil yardım ekipleri, açlık nedeniyle yollara düşen Somali halkına yiyecek ve tıbbi yardımında bulunuyor.

Açlık ve kuraklık nedeniyle yaşadıkları yerleri terk eden Somalilerin sığındıkları ülkelerin başında Kenya geliyor. Kenya`daki Dadaab mülteci kampına her gün yaklaşık bin 500 kişi kabul ediliyor. Ancak, kendisi de kuraklıktan etkilenen Kenya`da artık yeni gelenlerin sığınabilecekleri kamplar bulunmuyor. Dadaab mülteci kampında bulunan İHH Başkan Yardımcısı Murat Kavakdan, kamplara gelmek için yollara düşen insanların durumunun kamplara ulaşanlardan daha kötü ve ölümcül olduğunu ifade etti.
       SOMALİ’DE DURUM ÇOK DAHA KÖTÜ
Kenya`daki Dadaab mülteci kampında yaşam mücadelesi veren mültecilere yardımlarda bulunan İHH ekipleri, kampa gelmek için kilometrelerce yol yürüyen Somalilerin, daha kamplara ulaşmadan takatsiz kalarak çöllerde ölümü beklediklerini kaydetti. Bölgede bulunan İHH Başkan Yardımcısı Murat Kavakdan, “Kenya’nın sınır kasabası olan Liboy’dan, Somali tarafına geçtik. Somali sınırında bulunan Dobley kasabasında yüzlerce mülteciyle karşılaştık. Dadaab kampına sığınan insanlara bir şekilde yardım ediliyor, başkent Mogadişu’dan yola çıkmış ama kampa yürümeye mecali kalmamış insanların durumu çok daha kötü. Burada felaketin hangi boyutlara ulaştığını görebiliyorsunuz.” dedi.

       YOLLARDA KALAN İNSANLARA YARDIM EDİYORUZ

Somali tarafına geçen İHH ekipleri, kamplara ulaşmak için uzun yolculuklar yapan Somalili mültecileri araçlarla kampa yakın bölgelerden alarak, yardımın daha yoğun sağlandığı kamplara ulaştırıyor. Yollarda karşılaştıkları insanların durumunun içler acısı olduğunu vurgulayan Kavakdan,  “Yollarda, Somali’den Kenya’daki kamplara yiyecek bulmak için gelmek isteyen insanlara rastlıyoruz. Aralarında ihtiyar ve çocuklar var. Sıcaklığın yoğun olması nedeniyle bu insanlar ölümle pençeleşiyor. Özellikle ihtiyarlar yürümek için yardım almak zorunda kalıyorlar. Yolda, yiyecek bulmak için kampa ulaşmak isteyen bir aileyle karşılaştık. Bir anne ve çocuklarından oluşan küçük bir aile, 200 km yol yürümüşler, yürümekten bitap düşmüşler, kalacak yerleri yok, açık arazide uyuyorlar. Biz de 3 araçlık bir konvoy yaparak yollardaki insanların kaplara ulaşmasını sağladık. Yolda karşılaştığımız 50 kişilik bir grubu bu araçlarla daha güvenli yerlere ulaştırdık. Yollardaki insanların durumu kampta bulunanlardan çok daha kötü durumda. Bu yolculuklarda sıklıkla ölümler yaşanıyor. Biz de İHH olarak, Somali tarafında gerçekleştireceğimiz yardımlar için alt yapı hazırlıyor ve bu insanlar için neler yapabiliriz onları araştırıyoruz.” dedi.

      KAPMLARDAKİ HASTALARI TEDAVİ EDİYORUZ
İHH İnsani Yardım Vakfı, özellikle Kenya ve Somali’de yoğun yaşanan kuraklığın bölgede insani felakete dönüşmesinin önüne geçmeye çalışıyor. İHH’nın partner kuruluşu Uluslararası Doktorlar Birliği üyesi Mahmut Coşkun kamplarda bulunan hastaların tedavilerine yardımcı olduklarını belirtti. 150 çocuk sağlık taramasından geçirilirken hasta olanlara ilaç verildi.
İHH MÜLTECİLERE DESTEK OLUYOR
İHH Başkan Yardımcısı Murat Kavakdan acil yardım faaliyeti olarak bölgede süt, bisküvi, pirinç yağ ve undan oluşan 40 bin dolarlık yardım paketi ulaştırdıklarını kaydetti. Özellikle kamplara katılmak için gelmiş ancak kamplara girememiş insanlara yardım dağıtımında bulunduklarını ifade eden Kavakdan, Somali’deki bu büyük krizin normale dönmesi için daha fazlasının gerektiğini kaydetti.

3.000 TONLUK GEMİ SOMALİ’YE İLAÇ OLACAK!
İHH, açlıkla mücadele eden Afrika halkına kardeşlik vazifesini yapmak için tıbbi malzemeler ile birlikte buğday, mısır, un, sıvı yağ, toz şeker, süt tozu, bebe bisküvisi, pirinç ve makarna gibi temel gıda maddelerinden ve acil ilaç ve medikal malzemelerinden oluşan 3 bin tonluk acil yardım gemisi hazırlıyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ACİL HAREKETE GEÇMELİ
Bölgede insani felaketin boyutlarının tarif edilemez olduğunu dile getiren Kavakdan, “Türkiye’deki bütün sivil toplum kuruluşlarını çağırıyoruz, Kızılay ve diğer yardım kuruluşları harekete geçmeli; burada durum gerçekten içler acısı, bizi insanlığımızdan utandıracak manzaralar var. Biz buradan Türkiye halkına acil çağrı yapıyoruz. Hep birlikte, insanlığın Afrika’da düşmesini engellemeliyiz." dedi.

http://www.ihh.org.tr/insanlik-afrika-da-oluyor-/

İHH SİTESİ

NOT: www.ihh.org.tr sitesinden online bağış yapabilirsiniz, cep telefonundan AFRIKA yazıp 3072’ye göndererek 5 TL bağışta bulunabilirsiniz. Yılda bir-iki kez değil, acil imdat çağrısı yapan bu dünyada yılda birkaç kere savaş mağdurlarına, felaketzedelere, yoksullara yardım etmek gerekir ! Bir gün sizin de “İmdat!” diyeceğiniz zaman gelebilir…

02.08.2011

Mimoza Universal Explorations

 İNSANLIK VE ADALET KOMADA CAN ÇEKİŞİYOR!

Siz, ülkenin yönetiminden sorumlu makam, yaklaşık 100 tane ispatlanmış yolsuzluğu örtbas etmekle, inkar etmekle veya haksızlık karşısında susmakla, A’raf Süresi 179. ayetteki kişiler gibi davranmayı marifet mi sayıyorsunuz?

Merkezden 10 silahlı 10 silahsız müfettiş göndermenize de gerek yok; bir devletin merkezindeki kurumlar kanıtları gönderilen olayları veya yolsuzlukların kaydedildiği siteleri başkentte inceler, Amerika’daki FBI (Federal Soruşturma Bürosu) gibi kurumu görevlendirir, hastalıklı bölgeyi temizler. Türkiye’de ise “Biz icra makamı değiliz!” diye hastalık virüsü çıkaran münafık baronları şikayet eden dilekçeleri, yolsuzlukları yapan bürokratlara veya ortaklarına havale ediyorlar. Sonuçta onlar, “Bizim bölgede suç unsuruna rastlanılmamıştır veya iddia sabit olmamıştır!” diyorlar. O yalanlayan cevaplarınızı bir gün alacağız, boğazınıza hançerleyeceğiz! Bu kadar saçmalık olduğu sürece kimse artık devletine inanmıyor ve güvenmiyor!

                     2011-Acı gerçeklerden utanmak,kaçmak veya savaşmak

2010 Mayıs’ında İnsan Hakları Başkanlığı’nın vatandaşını sattığı gibi yolsuzlukları, zulmeden şehrin kendi idarecilerine inceletmeyin !

İşte size çete patronlarının ülkeyi ele geçirdiğine ve yargının onlara gerçek anlamda bir şey yapamadığına dair 3 büyük örnek; bunları bir çiftçi bile anlar; ama kendini büyük gören, ne var ki hiç bir şeyi düzeltemeyen gururlu politikacılar itiraf edemiyor veya bir çözüm yolu bulamıyor !

Türkiye’de ahlaksızlığın ve zulmün durumu o kadar korkunç ki haklı insanlar mahkemeleri kazansa bile devlet içindeki zalim baronlar, yine düşmanlığa devam ediyorlar… Dürüst vatandaş huzur ve sağlık içinde yaşayamıyor!

3 Müthiş örnek şunlar;Bunların toplam suçları 100 sayfalık raporu geçer…

            1- 20’den fazla mahkeme kararını umursamayan, uygular gibi görünüp zulmüne devam eden Konya Ticaret Odası eski başkanı Hüseyin Üzülmez. Bütün bunlara rağmen AK Parti bunu listesine alıp milletvekili seçtirdi !.. En kıt akıllı vatandaş bile şu soruyu merak eder: Ya adalet sistemi çok bozuk ve zalim, ya da AK Parti çok bozuk ve zalim! Eğer Hüseyin Üzülmez iyi bir insan ise ve devlet bunu destekliyor seviyorsa, o zaman yargı sistemi sapık, biz niye yargıya başvuralım, değil mi! Sonuçta milletvekili olan zaten bütün günahlarından arındı (!)

          2- Hakkında 27. suç duyurusunun yargıya yapıldığı basında da bildirilen Pankobirlik, Anadolu Birlik Holding Ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı işadamı Recep Konuk. Onlarca suçu bildirildi, yıllarca hiçbir şey yapılmadı. Sonunda geçen Haziran 2011’de bakanlık müfettişleri soruşturmaya başlamışlardır. Şehrin gerçek suç imparatoru bu adama yargı ne yapabilecek merak ediyoruz! Daha geçen 13 Temmuz 2011’de www.derinkulis.com sitesinde Recep Konuk hakkında ne kadar haber varsa mahkeme kararıyla kaldırıldığı bildirildi. Demek ki adam yargıyı da etkisine almış veya satın almış! Biz onun hakkındaki 13 suçu inceledik; hepsi gerçeği yansıtan, makul, inandırıcı ve ekli belgelerle de ispatlı mahiyette. Hepinizin bir gün sonu gelecek!

          3- Konya İl Milli Eğitim Müdürü Halil ŞAHİN. Halil Bey’in ve yandaşlarının yaptığı, sadece bir grubun tespit ettiği 10 kadar zulüm ve kanunsuzluk vardır,muhtemelen onlarca. Bir internet sitesinde kayıtlıdır. Eski Milli Eğitim Bakanı’na, Adalet Bakanlığı’na hem gazeteden açık mektup hem mağdur vatandaşlardan bir çok şikayet dilekçesi gittiği halde hiçbir şey yapılmamış, birbirlerini aklamışlardır! Bu adamı devlet niye seviyor ve arka çıkıyor, biliyor musunuz? Çünkü onların kanunsuz isteklerini, torpillerini uysal bir hizmetkar gibi yerine getiriyor, bakmayın onların kanuna uygun dediğine !… Bakalım Cennet ile Cehennem arasındaki Mahşer Meydanında kendilerini aklayabilecekler mi?

Yani ortada ne insanlık var, ne adalet! Kötülüğün egemen olması için tek gereken şey, iyilerin hiçbir yapmaması gerçek olmuştur! Adeta birçok ülke suç imparatorluğu olmuştur! Bu, 3-5 dürüst vatandaş ve gazeteciyle temizlenecek bir virüs salgını değildir! Bir kükreyin de hep birlikte maskeli zalimleri pişmanlık çölüne gönderelim! Yüce Yaratıcı,iyiliğin egemenliği için mücadele etmeyenleri Cennetine koymayacak! Allah’ın lütfu ve azizlerin manevi yardımı , iyi ve adil hükümdarlarla beraber olsun!

Fenerbahçe Kulübü’ndeki ve Deniz Feneri’ndeki yolsuzluklarla ilgili girişim ve operasyonlardan dolayı ilgili yetkilileri tebrik ediyoruz,işiniz rast gitsin, Allah c.c., melekler ve evliyanın ruhları yardımcınız olsun ! İşte her şehir , her yer böyle çetelerle dolu…Çok büyük bir mücadele gerekli…

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayip Erdoğan ağabey, siz nefs-i levvameyi yaşamış insanlarsınız yani doğruyu yanlışı ayırt eden, kusur işlediğinde kendini kınayan derece; size biraz hürmetimiz vardır,isterseniz bir kenara çekilip kendinizi Allah’a adayın, münafık halk ve zalim resmi kurumlar hak ettiğini bulacak! Ne olacak biliyor musunuz; Allah iti ite ısırtacak! Yani atasözü tersine dönecek! En yakın dostlarınızdan daha fazla bize inanın !

       22.07.2011 Cuma Özgür ZÜLKARNEYN

“ZALİM EFENDİLER MAZLUM KÖLELER DÜZENİ”Nİ

SÜRDÜRENLER ŞEYTAN’IN HİZMETKARLARIDIR !

       Bir çeyrek asır boyunca dünyadaki olaylar ve insanların yaptıkları incelendi. Bu 2010’da kayıt edilmektedir. Gerçekten tarihte köleliğin resmen kalktığını Danimarka 1792’de, ABD 1808’de, Rusya ise serfliğin (derebeyliğin) 1861’de kalktığını ilan etmesine rağmen milletlerin yaşantısına bakıldığında ‘Zalim efendiler ve mazlum köleler düzeni’ nin devam ettiği görülmektedir. Bütün bu zulümler ve düzen, insanoğlunun kötülüğü emreden nefsine ve Şeytan’ın vesvesesine uymasından dolayı devam etmektedir.

       Zalim Efendiler: İnsanlar, 10 sınıfa itibar edip hizmetkârlık etmektedir. Bu sınıflar: 1.Zenginler 2. Milletvekili, bakan gibi ülkenin üst yöneticileri 3. Valiler 4. Kaymakamlar 5. Resmi ve özel bütün kurum müdürleri 6. Korkulan güçler (general, mafya gibi) 7.Meşhur Kişiler (Şarkıcı, film oyuncusu, sporcu vb.) 8. Güzel Kadınlar 9. Geçici önemli menfaat sağlayıcıları.10. İktidara dalkavukluk yapan alimler.

        Mazlum Köleler: Zulme uğrayan , aslında değer verilmeyen, fakat politika icabı tatlı sözlerle “Hakları olduğu ve konuşma özgürlüğü olduğu söylenen; din, ırk,millet, dil, sınıf vb. ayrımcılığı yapılmadığı bildirilen sömürülen modern köleler şunlardır: 1.Çocuklar 2.Öğrenciler 3.Çiftçiler 4. İşçiler 5.Memurlar (İdareci olmayan mühendis,doktor, öğretmen, imam vb. de güdülen ve gerektiğinde feda edilen sürü gibi görülür) 6.Küçük esnaf ve serbest meslek sahipleri (bakkal, berber, avukat vb.) 7.Fakirler 8.Ev Hanımları 9. Emekliler. 10. Bakıma muhtaç hastalar.

       2008-End modern slavery_Not for sale_Modern köleliğe son verin_Satılık değil

    Zalim Efendilerin Başlıca Karakterleri:Zalim efendilere, kanunlar pek uygulanmaz, onlar birbirlerinin işlerini hallederler, suçlarını örtbas ederler. Refah içinde yaşamaları için sömürülecek kölelere ihtiyaç vardır, bu yüzden birbirleriyle pek çatışmak istemezler. Yöneticilerin çoğunun kazandığına bakın; asgari ücretle çalışan bir işçinin 5 katı maaş almaktadır. Halbuki 5 kat iş yapmakta mıdır? Yapsa bile çoğu adaletli midir; Hayır! Kölelerin fark edebileceğinden çok fazla yalan,hile,sahtekarlık bilirler. Yani,yanlış işleri Dünya’da kılıfına uydururlar! Kirli işlerinin yürümesi için en çok kullandıkları metotlar: İkna, yalancı şahit, iftira, baskı ve sindirme, hediyelerle kandırma, şantaj vd. 1990’lardan sonra bir de kamera ile izleme çıktı. Fabrikalar, şirketler,bankalar,hastaneler,okullar,kafeteryalar…her yer izlenmektedir. Hepsi gerekli mi? Hayır! Hayat tarzına ve mahremiyete saygı kalmadı! Hak isteyen iki-üç mağdur çıkarsa hemen dalaverelerle susturulur veya cezalandırılır! “Zalim yöneticiler, para veya mevki gücüyle halkın % 97’sini satın alabilirler.” desek, yanlış olmaz!

       Mazlum Kölelerin Başlıca Karakterleri: Halka neden,‘ayak takımı’ denir?Bunlar,hep ayak işlerini yaparlar. Hizmete alıştıkları için zamanla patronun yalan-yanlış işlerine de para veya korkudan destek vermeye başlarlar.İşçi ve memurlar, bazen haksızlıklardan şikayet ederler;fakat,“Gelin,mücadele edelim!”dendiğinde çoğu kaçar.100 kişilik bir toplumda birkaç dürüst adalet savaşçısı çıktığında desteklemezler,yalnız bırakırlar; tıpkı,Cesur Yürek William Wallace’ı,Nasreddin Hoca’yı,Jeanne D’arc’ı,Pir Sultan Abdal’ı, yalnız bıraktıkları gibi.Senin acıyıp, çok iyilik yaparak bataklıktan kurtardığın biri,daha sonra fazla para vaat eden veya korkutan bir zalimin tarafını tutarak nankörlük etmesi şaşırtmasın! Herkes bu dünyada ne ekerse öbür dünyada onu biçecektir!Azizler,“İstisnalar kaideyi bozmaz!”gerçeğince zalim sınıflar içinde nadirdir.

       Özgür Radyo, Dünya Gezegeni, 2011