İŞÇİLERİN DÜNYASI: YANLIŞ UYGULAMALARLA SÖMÜRÜLEN ZAVALLI İŞÇİLER VE ZULME RAZI GAFİL, KORKAK HALK…

   işçi

Mübarek Ramazan ayında hayırlı işler dileyerek size sosyal hayattaki tespitlerimizi ve iş yasasına dair bazı uygulanmayan maddeleri belirteceğiz.

ÖNSÖZ: "Kolay olan yanlışı değil, zor olan doğruyu yapmalıyız!"

İŞ HAYATI VE SOSYAL HAYATTAKİ GERÇEKLER:

*Günümüz Türkiyesi’nde devlet memurları günde 8 saatten ayda 22 iş gününde 176 saat çalışmaktadır; fakat işçiler ise genellikle cumartesi de çalışarak eğer günde 9 saat çalışıyorsa 26 işgününde 234 saat, 11 saat çalışıyorsa 286 saat çalışmaktadır.

* Bir memur ile işçinin çalışma saatleri arasındaki fark 100 saatten fazla olmaktadır. İki sınıf ta aynı tür insan olmasına rağmen bu özel sektörün, mağdur ve zor durumda olan halkı kötüye kullanmasıdır!

* Memurların çoğu lise mezunu, işçilerin de önemli bir yüzdesi lise mezunu olmasına rağmen memur ayda yaklaşık 1700 TL.; asgari ücretle çalışan işçi ise 740 TL. almaktadır. Aradaki fark yaklaşık 1000 Tl.dir. Bu gerçekten adalet açısından zulüm demektir. İlgili komisyonların insana değer vermediği ortadadır! Öbür dünyada karşılarına kul hakkı olarak çıkacaktır!

* Haftanın 6 günü çalışan bir işçi, bir de çoğu zaman fazla mesai yapıyorsa, ne ailesine, ne ibadetine, ne okumaya, ne ebeveyn ve akraba ziyaretine, ne bakım-tamirata ne de başka gerekli işlere zaman ayırabilmektedir! Bunlar sağlığını, yaşama sevincini, aile huzurunu kaybetmektedirler! Dünya malı, hırsı ve şöhret yüzünden bu kadar yanlışlığa ve zulme son vermek lazımdır! Dünya kime kalmış? Zalim Nemrudlar, ilahlık taslayan Firavunlar, çok zengin Karunlar, bütün dünyayı ele geçirmek isteyen Hitler gibiler …hepsi zavallı bir şekilde ölüp gitmişler!..Bu nedenle kul hakkının, mahşerde Allah’ın affetmediği 3 günahtan biri olduğunu hep hatırda tutmak gerekiyor!

   2011-10-Time Machine-05_Orada sığır sürüsü gibi durmayın_Bana cevap verin

4857 SAYILI İŞ YASASINDA HANGİ HÜKÜMLER VAR VE HAKLI TALEPLER:

Çalışma Süresi: İş Yasasının 63. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saatlik çalışma süresi aksi kararlaştırılmamışsa haftanın günlerine eşit olarak bölünmelidir. Örneğin bu uygulama hafta içi 8 saatten 5 gün, cumartesi yarım gün şeklinde olabileceği gibi, hafta içi 9 saat üzerinden de 45 saat tamamlanabilir.

Mola, Dinlenme Süresi: İşçilere, 4 saate kadar olan işlerde 15 dakika, 4 saatten fazla 7,5 saatten az süren işlerde yarım saat, 7,5 saatten fazla süren işlerde 1 saat ara dinlenmesi verilmesi, ayrıca bu sürelerin bölünmeden işçiye kullandırılması gerekmektedir. Kullanılan bu ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

Deneme Süresi ve Sigorta:Yasalar deneme süresini hem işçiye hem de işverene tanımaktadır. Bu süre en çok iki aydır. Fakat toplu sözleşmelerle bu sürenin 4 aya kadar uzatılabileceği belirtilmektedir. Deneme süresi, işçiye ve işverene bu süre sonunda bildirimde bulunmadan (tazminatsız) iş ilişkisini bitirme (fesih) hakkını vermektedir. Ancak işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer tüm hakları verilmek zorundadır.

İşçi işe başladığından itibaren sigortası yapılmak zorundadır.

İş Sözleşmesi:Yine işçinin iş sözleşmesi bir yıl ve üzerindeyse işçinin çalışma koşulları, ücreti vb. konuları içeren sözleşme yazılı olarak yapılmak zorundadır. Ancak böyle bir sözleşme yapılmadan işe başlayan işçiye, işveren en geç iki ay içinde, çalışma koşullarını, ücret ve diğer ödemeleri, çalışma süresi belliyse süreyi vb. belirten bir belge vermekle yükümlüdür.

Haklı Talep: Hafta içi günde 9 saat çalışan işçiler haftalık 45 saati doldurmaktadır. Cumartesinin tatil olması acil isteği, hem sağlık hem aile huzuru açısından gereklidir!

SONSÖZ: “Kötülüğün egemen olması için gereken tek şey,iyilerin hiçbir şey yapmamasıdır!” Bu nedenle biz zor olsa da daima iyi şeyler yapmaya devam edelim.Selamlarımızla.

31.07.2012

Library Snowdrop Universal Discoveries,

California Branch,USA