Tag Archive: münafık


                                                2012-XX-XX

SORU: Dünyada en yaygın ve tehlikeli olan, insanların ve devletlerin adaleti sağlayamadığı ve düzeltemediği kötü huy nedir?

CEVAP: Gerçekleri inkar ve münafıklıktır!

       FIRTINALAR VE SELLERİN HİKMETİ;İNKARCI VE MÜNAFIK TOPLUMLARIN HELAKI,Ocak 2012

"Ey inananlar, Allah’ın size olan nimetlerini hatırlayın. Üzerinize ordular gelmişti, Biz de onların üzerine rüzgâr ve sizin göremediğiniz ordular (Melekler) göndermiştik." (el-Ahzâb Sûresi.9)

Hadis-i şerifte ise Hz.Muhammed (a.s.), "Ben sabâ rüzgârıyla yardım olundum, Ad kavmi ise debur (lodos) rüzgârıyla helâk edildi." (El-Buhârî, 5/47) buyurmuştur.

       NİYE ŞAŞIRIYOR VE KORKUYORSUNUZ Kİ?

M.S. 627 yılında Medine yakınındaki Hendek Savaşı’nın başında Müslümanlar 3000 kişi, müşrikler (putperesetler) 10.000 kişiydi. Sonra Müslüman ordusundaki 2700 münafık ayrıldı. 300 kişilik Müslüman ordusu, 13.000 kişilik ordunun yüzde 2.3 ‘ü yapar. Bu gerçek Müslüman sayısını veriyor. 1400 yıl sonra günümüzde de aynı; gerçek müminler % 5’i geçmez…1 ay çileden sonra Müslümanlar, Allah’ın yardımı lodos rüzgarı ve meleklerden orduyla Hendek Savaşı’nı kazandılar.

       Son Peygamber Hz.Muhammed a.s. Münafığın 4 alametini şöyle belirtmiştir:

    Abdullah İbni Amr İbni’l-Âs (radıyallahu anhümâ) dan rivayet edildiğine göre Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:

"Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terkedinceye kadar o kişide münâfıklıktan bir sıfat bulunmuş olur:
"Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihanet eder."
Konuştuğunda yalan söyler.
Söz verince sözünden döner.
Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar."

Kaynak: Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17, Cizye 17; Müslim, Îmân 106. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Sünnet 15; Tirmizî, Îmân 14; Nesâî, Îmân 20

http://www.mumine.com/hadis/8582-yalan-konusmak-nifak-alametidir.html ; Ocak 2012

       Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihanet eder.” İfadesinin Açıklaması:

       Bu emanet her şey olabilir. Bir para, mal, çocuk, insan, görev, bir şeyi gözetmek vb. Hukukta “görevi kötüye kullanma” suçu da emanete hıyanet etmektir. Bir görevi, işi dürüstçe yapacağına yemin eden kişinin hilekarlık, sahtekarlık, hırsızlık yapması, emanete hıyanet etmektir. Baskılardan veya korkudan dolayı doğru olanı yapamıyorsa bırakması gerekir. Ahir zamanda milyonlarca kişi emanete hıyanet ediyor, adalet sistemi güçlü olan birçok kişiye “hiçbir şey” yapamıyor!.. İstisnalar, göz boyayıcı kahramanlık olarak gösterilmemelidir!
Bir başka hadis-i şerifte münafıkların karakteri şöyle tarif edilmektedir:

      “Münafık, iki sürü arasında kâh birine kâh öbürüne yanaşan şaşkın koyun gibidir.”(Müslim ve Nesai/Cem’ul-Fevaid, h.no:8101)

Tibi (r.a) bu hadisin şerhinde şu açıklamada bulunmuştur: “Münafık, fahlı (koçu) arayan koyun gibidir. Nefsanî istek ve kötü amaçları peşinde koşar, sürekli istikrarsızdır. Bunun içindir ki Kur’an-ı Kerim’de de bu vasıfla vasıflanmışlardır.”

                      Sandal üzerinde Allah yazısı

       REÇETE: Alemlerin Rabbi Allah aşkı için nefsi emmare ve Şeytan’ın egemenliğinden kurtulmak isteyenlere ve kendini denemek isteyenlere bir reçete verilecek. Kendini iyi veya dindar zannediyorsan da yap! 40 gün Kıyamet süresi okunacak ve sonra aynaya bakıp, “Ey Yüce Yaratan, ben münafık mıyım, Yüce Alemde benim gerçek halim nasıldır, bana ilham et?” diye soracaksın. Sonucunu ibret için bildirmek isterseniz bize haber verin!

Bu süre insanda nasıl bir etki yapar? 75.Kıyamet Süresi’nde Yüce Allah, Kıyamet Günü’ne ve “nefsi levvame” ye yani kendini kınayan, kendi kusurları da dahil gerçekleri kabul eden,artık doğruyu-yanlışı ayırt eden, pişmanlık duyan nefse yemin ederek başlıyor! İkinci nefs derecesi olan “nefsi levvame” ye geçiş Yaratıcı’ya yakınlaşma yolunda büyük bir aşamadır.

Bunu tebliğ eden bendeniz garip yolcu,”Ya Rabbi bende münafıklık alameti var mı, mücahid miyim? Yakınımdaki saf kalpli birine bildir!” diye niyaz etmiştim. Birçok sadık rüyası çıkan mümine, rüyasında Mescidi Nebevi dışında namaz için otururken yanından sahabi Halid b.Velid r.a. gülümseyerek geçmiş ve mescidin bir yerinden başka bir sahabi cezbeyle, “Halid bin Velid!” diye bağırmış. Halid bin Velid (r.a.), Allah yolunda birçok savaşlardan zaferle çıkmış cesur, mücahid bir peygamber arkadaşıdır. Allah’a hamd olsun!

Çevrenize bakın; ailenize, komşularınıza, arkadaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza ve birçok ülkeden, birçok şehirden duyduğunuz önemli olaylara dair insanların sözlerine ve davranışlarına bakın; hep gerçekleri inkar ve ikiyüzlülük vardır…Kendi kabileleri, partileri, gruplarına dair küçük başarıları kocaman göstererek överler; sevmedikleri, muhalif oldukları grupların, milletlerin iyi işlerini gizlerler, küçük hatalarını kocaman göstererek etrafa yayarlar…

İşlerine gelmeyen gerçekleri örtbas ederler, hem dünyevi olabilir hem uhrevi yani öbür dünyaya ait olan hakikatler olabilir. Bazıları derler ki, “Ben görmediğime ,şahit olmadığıma inanmam!” Allah c.c., onların gözü önünde mucize, keramet yaratsa yine inkar ederler; çünkü yapılarında gerçekleri inkar etme alışkanlığı vardır! Gerçeği kabul etmek erdemdir. Onlar inanmayı ve kabul etmeyi gururlarına yediremezler! Dünyada münafıklar için en zor iş, gerçeğe gönülden inanıp kabul etmektir!

İmanı zayıf olan korkak olur; korkak ta her zaman acı gerçeklerden kaçar. Arkadaşını zor zamanda yarı yolda bırakır. Paraya ve güce itibar eder, hatta tapar. Güçlü olanın elini öper. Hemen taraf değiştirir.

Bu yalan söyleyen, sözünden dönen, emanete ihanet eden, düşmanlıkta haddi aşan münafıklar, açıkça görünen düşman askerinden, bombalardan, doğal afetlerden vb. daha tehlikelidirler! “Gelen ağam, giden paşam” fikrindedirler. Şair Halil Manuş’un son kıtasını burada aktaralım:

Orda kurulur mahkeme
Rüşvet işlemez hâkime
Aman ha! Sen bari deme
“Gelen ağam, giden paşam”

Ahlakın bozuk olduğu toplumlarda daha küçük yaşta çocuklara,

menfaat elde edemedikleri, ünlü ve zengin olmayan sade vatandaşlara,

fakirlere değer vermemeleri, ilgilenmemeleri aşılanmaktadır. Bırakın çocukları, kurum yöneticilerinin % 95’inde bile zengin ve mevki sahiplerine karşı uşak olma karakteri, mevki sahibi olmayan sade vatandaşlara karşı ise onları hor gören kurt, çakal karakteri vardır.

Meşhur Türk film oyuncusu merhum Kemal Sunal’ın filmlerinde hep halkın ikiyüzlü, dönek, karaktersiz yapıları anlatılmıştır. Dürüst ve erdemli olanlar buna gücenmeyip zalim ve münafık halkının kavmiyetçiliğini yapmazlar!

Ve münafıkların öbür dünyadaki yeri, Cehennem’ in en alt ve kötü tabakasıdır!

Onlar, Allah’ı ve müminleri kandırdıklarını sanan, gerçekte ise kendilerini kandıran, kalplerinde hastalık bulunan ruh hastalarıdır! Onlara karşı savaş açılmasını günümüzden 1400 yıl önce Yüce Allah Hz. Muhammed (a.s.)’e bildirmiştir! Dikkatli olun, Kıyamete kadar savaş bitmez !

Daha havai fişek atmadık….

Anlatılması uygun olan keşiflerinizi 29 Şubat 2012 akşamına kadar mimoza33m@yahoo.com e-posta adresine gönderirseniz gerçekten mü’min, cesur bir kaşif olarak iyilik etmiş olacaksınız!..

13 Ocak 2012 Cuma

(TÜRKİYE’YE İLAHİ MUSİBET GELMEDEN ÖNCE SARI ALARM !; BİRÇOK KURUMA “MUSİBETLER GELMEDEN BORCUNUZU ÖDEYEREK KUL HAKKINDAN KURTULABİLİRSİNİZ” KIRMIZI ALARMI 4 ŞUBAT 2011’ DE VERİLMİŞTİ; GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR! )

                  Çığlığı duyuyor musunuz

Merhaba, ey kurtuluşa ermek isteyen yolcu! Dünyadaki en yaygın ve tehlikeli hastalıklardan biri, kötü işler yapan insanların yaptıklarını ve hayat tarzını iyi olarak görmesidir veya zenginlik, başarı ve mutluluk için kirli işleri yapmaya kendini zorunlu hissetmesidir.Kutsal Kuran’da Yüce Yaratıcı, zalimler ve münafıkların bu hastalıklarına dair gerçeği bildirmektedir. Felaketler gelmeden ve öldükten sonra pişman olmadan önce uyanmak akıllıca bir iştir! İyi dilekler…

· Kaf Süresi, 50/22: Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir. (Öldükten sonra uyanış)

· Bakara Süresi, 2/ 8-12: * İnsanlardan bir kısmı vardır ki, biz Allah’a ve kıyamet gününe inandık, derler. Halbuki onlar, iman edenler değillerdir.

* Onlar (kendi akıllarınca) güya Allah’ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında değillerdir.

* Onların kalblerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elîm bir azap vardır.

* Kendilerine, ‘Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın,’ denildiğinde ‘Bizler sadece düzeltenleriz,’ derler.

* İyi bilin ki, onlar bozguncuların ta kendileridir. Fakat farkında değillerdir.

· Bakara Süresi, 2/ 14-15: * (Bu münafıklar) müminlerle karşılaştıkları vakit "(Biz de) iman ettik" derler. (Kendilerini saptıran) şeytanları ile başbaşa kaldıklarında ise: Biz sizinle beraberiz, biz onlarla (müminlerle) sadece alay ediyoruz, derler.

* Gerçekte Allah onlarla alay eder; azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

· Enbiya Süresi, 21/14-15:“Bize yazıklar olsun, biz gerçekten zalimlermişiz!” Dediler.

“ Biz onları, sönmüş kül yığını olarak biçilmiş bir ekin haline getirinceye kadar, hep sözleri bu feryat olmuştur.”

· Enbiya Süresi, 21/ 45-46: (Ey Rasûlüm, kâfirlere) de ki: “- Ben sizi ancak vahy ile (Kur’an’la) korkutuyorum.” Amma onlar ne kadar korkutulsalar (faydası yok, çünkü) sağırlar daveti işitmezler.

* Yemin olsun ki, Rabbinin azabından az bir şey onlara dokunursa, muhakkak şöyle diyecekler: “- Vay bizlere! Biz gerçekten zalimlerdik.”

· Enbiya Süresi, 21/ 96-97: Nihayet Ye’cüc ve Me’cüc’ün seddi açılıp da her tepeden saldırdıkları;

“Ve hak olan vaad (Kıyamet) yaklaştığı vakit, işte o zaman, kafir olanların gözleri hemen dikilecek: “Vah bizlere ! Biz bundan gaflet ettik, doğrusu kendimize zulmetmiş olduk.” Diyecekler.

· Hacc Süresi, 22/45-46: Nice memleketler vardı ki, zulüm yapıyorlarken biz onları helâk ettik de damları çökmüş, duvarları üzerlerine yıkılmıştır (ıssız harabeye dönmüştür). Nice kuyularla yüksek saraylar (sahibsiz) bomboş bırakılmıştır.

* Mekke kâfirleri, hiç de yeryüzünde dolaşmadılar mı ki, bu sebeple düşünecek kalblere, işitecek kulaklara sahip olsalar. Gerçek şudur ki, gözler (görmemek suretiyle) kör olmaz, fakat asıl sinelerin içindeki kalbler (ibret gözleri) kör olur.

· Al-i İmran Süresi, 3/142: Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?

27.03.2011 Pazar

Özgür Radyo

        UnmaskingHypocrite