magic lamp_sihirli lamba

Throughout the centuries, long before the time of pharaohs and kings, djinns were the ruler of universe! They are the earliest inhabitants of universe. God created them before humans. When one of their tribe jinn shaitan disobeyed god,

they had thrown out of heaven to earth.
Djinn used to know all about to be happened in universe as they used to hear from angels. Djinn are magical beings

whereas most mortals were formed by the creator from earth mixed with other elements they were formed from smoke and fire and in the distant past,the different tribes had a lot of interaction with mortals and jinn were known to take them as slaves, teachers, students, lovers, worshippers, and food.

There are six major tribes of djinn. Jinn are the most common, and often interact with mortals. Djinn are also called commonly as jinnat, jinn, jinni and genie.

Jinn in islam are mentioned in Quran and majority of them converted to islam. Jann often make their homes in oases in the desert.

Marid are few in number, But very powerful. They

tend to live near the coast.

Ifrit are more common, and tend to be violently opposed to mortals. Their allies the shaitan live in the mountains and underground. The ghul are the most base and depraved of the djinn,and prey on both the living and the dead. Ifrit are among

the most powerful of the tribes and they are extremely violent towards mortals they make their homes in abandoned or desolate places, and will attack any Who disturb them without hesitation? Iblis was a great leader of the ifrit who was corrupted by a demon.
Today they are still the tribe that interacts most with infernal powers. Ifrit can appear as a dog, a great tornado of dust, A magical camel made of sand, or a giant scorpion or serpent spitting fire. Only the most experienced of mortals has any chance of surviving an encounter with an ifriti. They are vulnerable to iron.

Jann are allies of the jinn, though they are more conservative and have fewer interactions With mortals than the jinn. They are more individualistic, but as a whole have aided mortals more than not. They were among the first djinn with whom Mortals Came Into Contact, for many of those live in oases. Caravans could prosper or become lost and die at their whim.They can take the form of a white camel or a whirlwind of

sand.

Their greatest enemies are the ghul. They are vulnerable to copper. Like the ifrit, ghul are wholly corrupted by the infernal powers. Though they are very intelligent, they are entirely driven by a crazed lust to feed. They stalk the wastes between cities, preying on both living people and dead bodies. Many seek out grave sites to devour the newly fallen. However they are very superstitious, and may be tricked because of this. Ghul often appear as pilgrims in order to join caravans.
But will openly attack individuals or small groups. They may also appear as whirlwinds or as vultures. Almost all ghul are female. They are vulnerable to iron.

The marid tribe is the smallest among them, but it is also the oldest and its members the strongest. They usually live near the coast, and are masters at controlling the weather.
Sailors do well not to anger these spirits. Some are partial to

mortals, while others react violently to them. However they are

not on friendly terms with the ifrit. Many centuries ago the

marid saved the jinn from being destroyed by the ifrit and the shaitan. And the ifrit have born a grudge since then. A marid djinn can take the form of a waterspout traveling across the water, or of a porpoise, horse, or old man as they are vulnerable to both copper and iron.

On the other hand shaitan are the second oldest tribe and allied with the ifrit and ghul they are master deceivers who delight in manipulating mortals and other to their own ends. However they are also very proud, and this can be used against them. Many had human worshippers in ages past. Shaitan makes their homes in the mountains and deep underground. They can take the form of a cloud of smoke, a jackal, or a black camel. They can also appear as beautiful women, though always with some part of An animal somewhere on their bodies. They often use disease as a weapon.
Read more about Djinn and about invocation Click here

http://www.djinnnames.com/
Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Nisar_Akhtar
Read more:

http://criticalbelievers.proboards.com/ index.cgi?board=legends&action=display&thread=7017#ixzz1yxVJYlqY

Posted by Zahra Rania

***********************************************************************

CİNLER (TURKISH)!..

  amazing creature_Is it genie

Yüzyıllar boyunca, Firavunlar ve krallar döneminden çok önce cinler,evrenin hakimiydi! Onlar,evrenin ilk sakinleridir. Tanrı onları insanlardan once yarattı. Onların kabilesi cinden olan şeytan Tanrı’ya itaatsizlik etti, onlar Cennetten yeryüzüne kovuldu.

Cinler, evrende olacak her şeyi meleklerden duydukları için bilirlerdi. Cinler sihirli varlıklardır, halbuki birçok ölümlü yaratık, Yaratıcı tarafından, diğer elementlerle karışık yeryüzünden oluşturulmuştur. Onlar dumandan ve ateşten yaratılmışlardır ve çok eskiden farklı kabilelerin insanoğlu ile bir çok etkileşimi vardı ve cinlerin onları köleler, öğretmenler, öğrenciler, aşıklar, ibadet edenler ve yiyecek olarak götürdükleri bilinmektedir.

Cinlerin başlıca 6 kabilesi vardır. Cinler en yaygın olanlardır, ve insanoğlu ile etkileşirler. Cinler üstelik yaygın olarak cinnet, cin,cinni ve genie olarak ta adlandırılmaktadır.

İslam’da cinler Kuran’da bahsedilir. Ve onların çoğunluğu İslam’a geçmiştir. Canlar çoğu zaman evlerini vahalarda ve çöllerde kurarlar.

Maridler sayıca azdır; fakat çok güçlüdürler. Onlar kıyılara yakın yaşamaya eğilimlidirler.

İfritler çok yaygın olanlardır ve ölümlü yaratıklar olan insanoğluna karşı sert şekilde muhalif olmaya eğilimlidirler.
Onların müttefikleri şeytanlar dağlarda ve yeraltında yaşarlar. Gulyabaniler (mezar hırsızları) en alt kısmıdırlar ve cinlerden bozulmuş olanlardır, ve hem canlılar hem de ölüleri avlarlar.

İfritler kabilelerin en güçlü olanları arasındadır ve onlar ölümlülere karşı son derece şiddetlidir,onlar evlerini terkedilmiş ve ıssız yerlerde kurarlar, ve kendilerini rahatsız edenlere karşı tereddütsüz saldıracaklardır. İblis bir şeytandan yozlaşmış ifritlerin büyük bir lideriydi.

Bugün onlar hala birbirini şeytani güçlerle çok etkileyen bir kabiledir. İfritler bir köpek, büyük bir toz kasırgası, kumdan yaılmış büyülü bir deve, dev bir akrep veya (ateşi körükleyen iri yılan olarak görünebilir. Sadece ölümlülerin en deneyimli olanlarının bir ifritle karşılaşmaya hayatta kalma şansı vardır.

Onlar saldırıya açıktırlar.

Canlar cinlerin müttefikleridir,yine de insanlara çok ılımlı ve cinlerden daha az etkileşimleri vardır. Daha ferdiyetçidirler, fakat bir bütün olarak hiç olmaktansa fanilere yardım etmişlerdir. Onlar vahalarda yaşayanlar için, fani insanoğlunun temas kurduğu ilk cinler arasındaydı. Kervanlar onların kaprisiyle zenginleşebilir veya kaybolabilir ve ölebilir.
Onlar beyaz bir deve veya kum kasırgası şeklini alabilir.

Onların en büyük düşmanı gulyabanilerdir. Onlar işbirliği yapmak için zayıf savunmasızdır.İfritler gibi, gulyabanilerin de tamamen korkunç güçlerle ayarları bozulmuştur. Herşeye ragmen onlar çok zekidirler , tamamen çılgın bir beslenme arzusuyla güdülenirler. Onlar şehirler arasındaki atıklarda hem canlı bedenler hem de ölü bedenler üzerinde avlanarak sessizce hareket ederler. Yeni yerleştirilmiş olanları hırsla yemek için mezar yerleri arayıp bulurlar.Bununla beraber onlar çok batıl inançlıdır, ve bu yüzden oyuna getirilebilirler. Gulyabaniler çoğu zaman kervanlara katılmak için hacılar olarak görünürler. Fakat açıkça bireylere veya küçük gruplara saldırırlar. Üstelik kasırgalar veya akbabalar olarak ortaya çıkarlar. Neredeyse bütün gulyabaniler dişidir. Saldırıya açıktırlar.

Marid Kabilesi onlar içinde en küçükleridir, ama aynı zamanda en yaşlılarıdır ve üyeleri en güçlü olanlardır. Onlar genellikle kıyılarda yaşarlar ve havayı kontrol etmede ustadırlar. Denizciler bu hayaletleri kızdırmamak için iyi davranırlar. Bazıları insanlığa düşkün iken, bazıları da onlara şiddetle tepki gösterirler. Bununla birlikte ifritlerle dostça ilişkide değildirler. Asırlar once Maridler, cinleri ifritler ve şeytan tarafından yok edilmekten kurtarmışlardır. Ve o zamandan beri ifritlerin bir kini olmuştur. Bir marid cini, onlar hem işbirliğine hem de saldırıya açık olduğundan suyun karşısına geçen bir su hortumu veya yunus benzeri bir balık, at veya ihtiyar adam şekli oluşturabilirler.

Diğer yanda şeytan ikinci en eski kabiledir ve

ifritler ve gulyabanilerle müttefiktirler. Fanileri ve diğerlerini kendi amacı doğrultusunda yönlendirmekten zevk alan baş aldatıcılardır. Bununla birlikte üstelik çok gururludurlar ve bu

onlara karşı kullanılabilir. Geçmiş çağlarda birçoğu, tapınan insanlara sahipti. Şeytan onların evlerini dağlarda ve derin yer altında yapmaktadır. Bir duman bulutu, bir çakal veya siyah bir deve şekline girebilirler. Aynı zamanda, genellikle vücutlarının bir yerinde bir hayvanın bazı parçasıyla birlikte güzel kadınlar olarak ta görünebilirler.

Onlar çoğu kez bir silah olarak hastalık kullanırlar.

Cinler ve konuya atıf hakkında daha fazla okumak için buraya tıklayın (click here)

http://www.djinnnames.com/
Article Source: http://EzineArticles.com/?expert=Nisar_Akhtar

Read more: http://criticalbelievers.proboards.com/index.cgi?board=legends&action=display&thread=7017#ixzz1yxVJYlqY

Gönderen: Zahra Rania

Reklamlar