TEŞEKKÜR VE İYİ DİLEKLER…

   Görsel

Herkese merhaba! Uluslar arası haberleşmede bir şey dikkat çekici; Çoğu kimse hep sunum yapmayı,kendi fotoğraflarını göstermeyi ve kendisine ilgi gösterilmesini istiyor; ama kendisi başkalarına ilgi göstermiyor,bu bencilliğin ta kendisidir!

Biz daima insanlığı sevdik ve onların kurtuluşu için çabaladık! Bize ilgi gösteren, bilgi ve öğüt veren, yardım eden ve insanlığa iyiliksever olanlara şimdi içtenlikle teşekkür ediyoruz. İyilikleri unutmayacağız. Biz, sizin özel öğüdünüzü dinlemeye hazırız…

Gerçekler, önyargısız ve 360 derece bakış açısıyla öğrenilir. Bir partinin, grubun, mezhebin vb. fanatikleri gerçekleri öğrenemez ve ispatlansa bile gerçekleri kabul etmezler!

Birisi bize, “30 yıl Kainatı ve olayları incelediniz.Dünyada en değerli şey nedir?” diye sorarsa, “Mümin ve iyiliksever bir insanın kalbidir!” deriz.

Neden bu Dünyaya geldiğimizi düşünerek  öğrenmeye meraklı olarak herkesin kurtuluşa ermesini diliyoruz.Selamlar,

Kardelen Kütüphane Takımı, 20 Mayıs 2012

                THANKSGIVING AND GOOD WISHES…

   Görsel

Hello everybody! There is something attracting attention on International communication; Most people like to make presentations, to show their photos and to be held in reputation; but oneself  doesn’t get interested in others, this is lump of selfishness!

We always loved humankind and made efforts for their salvation. We sincerely thank to those who showed interest in us, given information and advice , helped and those who are benevolent to mankind! We will never forget the kindnesses. We are ready to hear for your special advice.

The facts are discovered by the point of view unprejudiced and of 360 degrees. Fanatics of a party, group, a sect or etc. can’t  discover the truth and they don’t acknowledge the facts even if they are proved!

If someone asks us, “You have discovered the cosmos and events for 30 years. What is the most precious thing in the world?”  We reply that it is the heart of faithful and benevolent human.”

Wishing everybody who are curious in learning reach the salvation while considering why have we come to this world ! Kind regards.  

Library Snowdrop Team, May 20, 2012